Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022Rozkład zajęć od: 2022-01-17 do 2022-01-23

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
C-506 07:30 - 09:10 Etyka zawodowa (wykład)dr Anna Szudra-Barszcz
C-308 09:10 - 10:50 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
CTW-02 10:50 - 11:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)dr hab. Alina Rynio
C-308 15:50 - 16:40 Rodzina osoby z autyzmem (wykład)dr Anna Prokopiak
C-506 16:40 - 17:30 Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem (ćwiczenia)dr Anna Prokopiak
C-308 17:30 - 19:10 Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
WTOREK
C-408 09:10 - 10:50 Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
C-408 10:50 - 12:30 Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
C-526 15:00 - 16:40 Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ŚRODA
CTW-219 10:50 - 12:30 Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-408 12:30 - 14:10 Pedagogika specjalna (seminarium)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
TZ-WNS 14:10 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z niepełnosprawnością sensoryczną i ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
CZWARTEK
C-306 07:30 - 09:10 Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem (konwersatorium)dr Anna Szudra-Barszcz
C-408 09:10 - 10:50 Metodyka edukacji integracyjnej i włączającej w przedszkolu (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
GG-26 10:50 - 12:30 Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
C-506 13:20 - 15:00 Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa 2) dr Martyna Strembska-Kozieł
C-506 15:00 - 16:40 Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa 1) dr Martyna Strembska-Kozieł
PIĄTEK
C-623 16:40 - 18:20 Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty)dr Agnieszka Gandzel


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 17:20