Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-241A 09:10 - 10:00 T Zarządzanie projektem - case study (wykład)dr Paweł Fortuna
C-241A 10:00 - 10:50 T Psychologia biznesu (warsztaty)dr Paweł Fortuna
C-613B 11:40 - 13:20 T Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)dr hab. Małgorzata Gałązka
CI-201 11:40 - 13:20 T Postępowanie administracyjne (seminarium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-303 09:10 - 10:00 T Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych (warsztaty)dr Edyta Krzysztofik
C-716A 10:50 - 12:30 T Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)dr Marcin Burzec
C-719 12:30 - 14:10 A Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-201 16:40 - 17:30 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia)mgr Milena Kloczkowska
C-703 17:30 - 18:20 T Prawo karne gospodarcze (wykład)dr hab. Małgorzata Gałązka
C-703 18:20 - 19:10 T Prawo karne gospodarcze (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Gałązka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-719 10:00 - 11:40 T Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
CI-204 13:20 - 14:10 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-103A 15:50 - 17:30 T Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (wykład)dr Piotr Sławicki
CI-103A 17:30 - 19:10 B Arbitraż międzynarodowy (wykład)dr Piotr Sławicki
CI-103A 17:30 - 19:10 A Zarządzanie zasobami ludzkimi (warsztaty)dr Piotr Sławicki
C-608 19:10 - 20:00 T Prawo zamówień publicznych (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-719 10:00 - 11:40 T Podstawy rachunkowości (wykład)dr Robert Pankiewicz
C-719 11:40 - 12:30 T Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)dr Robert Pankiewicz
C-707 13:20 - 14:10 T Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-703 14:10 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-707 16:40 - 18:20 B Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ćwiczenia)dr Damian Bara
C-707 18:20 - 20:00 T Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)dr Piotr Sławicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 17:20