Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-102 09:10 - 10:00 T Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
CN-102 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
CN-102 11:40 - 12:30 T Partyzantka i konspiracja w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (wykład)prof. dr hab. Rafał Wnuk
GG-209 14:10 - 15:00 T Stalin we współczesnej historiografii (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
GG-209 15:00 - 15:50 T Historia historiografii (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
GG-209 15:50 - 17:30 T Historia historiografii (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
GG-209 17:30 - 18:20 T Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)dr hab. Jan Ptak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-103 09:10 - 10:50 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
CN-103 10:50 - 11:40 T Religion and War in Europe in the Middle Ages (wykład)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
CN-103 11:40 - 12:30 T Kościół łaciński na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku (wykład)dr hab. Irena Wodzianowska
CTW-204 12:30 - 14:10 T Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa 3) mgr Patrycja Wośko
CTW-204 14:10 - 15:50 T Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Ryszard Skrzyniarz
CN-104 15:50 - 17:30 T Seminarium z historii najnowszej (seminarium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-209 09:10 - 10:00 T Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
GG-209 10:00 - 10:50 T Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-107 10:50 - 12:30 T Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-107 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-102 12:30 - 13:20 T Pola bitew na przestrzeni dziejów (wykład)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-019 13:20 - 15:00 T System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium)dr Robert Derewenda
CN-104 15:00 - 16:40 T Emisja głosu (ćwiczenia)mgr Edyta Michałek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-209 09:10 - 10:00 T Droga Hitlera do władzy (wykład)dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
CN-103 09:10 - 10:00 T Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XVI stuleciu (wykład)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
CN-107 10:50 - 12:30 T Seminarium z historii XIX w. (seminarium)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
CN-107 12:30 - 13:20 T Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
CN-107 13:20 - 14:10 T "Trzeba się uzbroić w bezstronność w ocenie tak jej zalet, jak i wad". O kobiecie polskiej epoki zaborów (wykład)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
CN-103 14:10 - 15:00 T Wojna o informacje 1939-90 (wykład)dr Ewa Rzeczkowska
CN-103 15:00 - 15:50 T Młodzież w realiach państwa komunistycznego (wykład)dr Ewa Rzeczkowska
CN-102 16:40 - 18:20 T Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-102 10:00 - 10:50 T Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (wykład)dr hab. Joanna Szady
CN-102 10:50 - 12:30 T Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (ćwiczenia)dr hab. Joanna Szady
CN-104 12:30 - 13:20 T Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład)dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
CN-105 13:20 - 14:10 T Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-102 15:00 - 16:40 T Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)dr Robert Derewenda

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 14:20