Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2022/2023Rozkład zajęć od: 2023-06-12 do 2023-06-18

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
C-506 13:20 - 15:00 Historia wychowania i myśli pedagogicznej (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
CN-103 18:20 - 20:00 Poland: its history and culture (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK
C-913 07:30 - 09:10 Pedagogika porównawcza (wykład)dr Małgorzata Łobacz
C-526 09:10 - 10:50 Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-310 09:10 - 10:50 Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-809 09:10 - 10:50 Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 10:50 - 11:40 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)dr Aleksandra Borowicz
C-919 11:40 - 13:20 Pedagogika społeczna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-526 13:20 - 15:00 Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ŚRODA
C-919 07:30 - 09:10 Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-623 09:10 - 10:50 Positive Education (konwersatorium)dr Klaudia Martynowska
C-707 10:50 - 12:30 International protection of human rights (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
C-526 12:30 - 14:10 Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-913 14:10 - 15:50 Techniki negocjacji (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
CZWARTEK
C-408 07:30 - 09:10 Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-520 09:10 - 10:50 Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-526 09:10 - 10:50 Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
C-913 10:50 - 11:40 Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-310 12:30 - 14:10 Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-526 12:30 - 14:10 Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
GG-26 14:10 - 15:50 Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
CTW-104 16:40 - 18:20 Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas


Ostatnia aktualizacja: 2023-06-05 02:25