Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-506 13:20 - 15:00 T Historia wychowania i myśli pedagogicznej (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
CN-103 18:20 - 20:00 T Poland: its history and culture (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-913 07:30 - 09:10 T Pedagogika porównawcza (wykład)dr Małgorzata Łobacz
C-526 09:10 - 10:50 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-310 09:10 - 10:50 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-809 09:10 - 10:50 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-308 10:50 - 11:40 T Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-05-17
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 10:50 - 11:40 T Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)dr Aleksandra Borowicz
C-919 11:40 - 13:20 T Pedagogika społeczna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-526 13:20 - 15:00 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-623 18:20 - 20:00 B Modele i systemy resocjalizacji (wykład)dr Malwina Socha
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-623 09:10 - 10:50 T Positive Education (konwersatorium)dr Klaudia Martynowska
C-707 10:50 - 12:30 T International protection of human rights (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
C-526 12:30 - 14:10 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-913 14:10 - 15:50 A Techniki negocjacji (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 07:30 - 09:10 T Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-520 09:10 - 10:50 T Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-526 09:10 - 10:50 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
C-913 10:50 - 11:40 T Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-310 12:30 - 14:10 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-526 12:30 - 14:10 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
GG-26 14:10 - 15:50 B Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
CTW-104 16:40 - 18:20 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-302 08:20 - 10:00 T Alternative Dispute Resolution in International Trade (konwersatorium)dr Damian Bara
CI-103 08:20 - 11:40 B Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)dr Kamila Sobieraj
GG-36 08:20 - 10:00 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
C-605 08:20 - 10:00 T Fundamentals of Sociology and Social Research Methods (konwersatorium)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-608 08:20 - 10:00 T Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)dr Iwona Szewczak
C-623 08:20 - 10:00 T History and Political Culture of Poland (konwersatorium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
CI-204 08:20 - 10:00 T Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)dr Bożena Czech-Jezierska
C-1025 08:20 - 10:00 T Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
C-919 08:20 - 10:00 T Psychology at school (konwersatorium)dr Ewelina Świdrak
CTW-216 08:20 - 10:00 T Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)mgr Karolina Sieńko-Flis
GG-248 08:20 - 10:00 T Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-26 08:20 - 10:00 T The function of moral values in integral development of student (konwersatorium)dr Ewelina Szlachta
CN-104 08:20 - 10:00 T The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
C-506 08:20 - 10:00 T The personalistic education (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
GG-110A 08:20 - 10:00 T Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
GG-308 08:20 - 10:00 T Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)dr Albert Nowacki
C-506 10:00 - 11:40 T Interpretacja tekstu naukowego z zakresu pedagogiki (fakultet) (warsztaty)dr hab. Piotr Magier
C-526 11:40 - 13:20 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-408 11:40 - 13:20 T Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa 1) dr Dorota Bis
C-408 13:20 - 15:00 T Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Iwona Szewczak

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-01C-526 19:10 - 20:50 Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
2023-03-29CTW-203 17:30 - 19:10 Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-28CI-205 08:20 - 10:00 Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)dr Bożena Czech-Jezierska
2023-05-26GG-209 08:20 - 10:00 Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2023-05-26GG-212A 08:20 - 10:00 Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-30C-919 07:30 - 09:10 Pedagogika porównawcza (wykład)dr Małgorzata Łobacz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-31CTW-203 17:30 - 19:10 Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-05 02:25