Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rozkład zajęć od: 2022-01-24 do 2022-01-30

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
GG-212A 09:10 - 10:00 Metody badań naukowych (konwersatorium)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-221 10:00 - 11:40 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-236 11:40 - 13:20 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)dr Andrzej Zykubek
C-232 11:40 - 13:20 Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
GG-373 13:20 - 15:00 Logika (seminarium)prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
GG-236 13:20 - 15:00 Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)dr Andrzej Zykubek
GG-44 15:00 - 16:40 Ogólna metodologia nauk (seminarium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
GG-38 16:40 - 18:20 Metafizyka (seminarium)Ks. dr hab. Tomasz Duma
WTOREK
GG-36 09:10 - 10:50 Metafizyczna interpretacja rzeczywistości (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
GG-38 10:50 - 12:30 Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Daszkiewicz
GG-36 12:30 - 14:10 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-403 15:00 - 16:40 Etyka (seminarium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
ŚRODA
GG-42 08:20 - 10:00 Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)dr hab. Anna Palusińska
C-232 12:30 - 14:10 Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
C-232 14:10 - 15:50 Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy (konwersatorium)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 Filozofia kultury (seminarium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
CZWARTEK
GG-42 08:20 - 10:00 Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)dr hab. Anna Palusińska
C-232 12:30 - 14:10 Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
C-232 14:10 - 15:50 Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy (konwersatorium)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 Filozofia kultury (seminarium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-27 10:18