Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 09:10 - 10:00 T Metody badań naukowych (konwersatorium)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-221 10:00 - 11:40 T Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-236 11:40 - 13:20 T Pochodzenie człowieka (konwersatorium)dr Andrzej Zykubek
C-232 11:40 - 13:20 T Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
GG-373 13:20 - 15:00 T Logika (seminarium)prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
GG-236 13:20 - 15:00 T Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)dr Andrzej Zykubek
GG-44 15:00 - 16:40 T Ogólna metodologia nauk (seminarium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
GG-38 16:40 - 18:20 T Metafizyka (seminarium)Ks. dr hab. Tomasz Duma
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-36 09:10 - 10:50 T Metafizyczna interpretacja rzeczywistości (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
GG-38 10:50 - 12:30 T Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Daszkiewicz
GG-36 12:30 - 14:10 T Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-403 15:00 - 16:40 T Etyka (seminarium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-221 09:10 - 10:50 T Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-221 10:50 - 12:30 T Natura wszechświata (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
C-232 11:40 - 12:30 T Podstawy logiki dla filozofów (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
GG-42 12:30 - 14:10 T Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)dr hab. Anna Palusińska
C-232 12:30 - 14:10 T Logika scholastyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
C-232 16:40 - 18:20 T Teoria poznania (seminarium)prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-42 08:20 - 10:00 T Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)dr hab. Anna Palusińska
C-232 12:30 - 14:10 T Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
C-232 14:10 - 15:50 T Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy (konwersatorium)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Filozofia kultury (seminarium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 10:50 - 12:30 T Kulturowe i społeczne koncepcje człowieka (konwersatorium)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
GG-249 12:30 - 14:10 T Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)dr hab. Anna Palusińska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-27 08:18