Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 10:50 - 12:30 T Etyka w pracy dziennikarza (wykład)dr hab. Maria Gondek
GG-242 12:30 - 14:10 T Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)dr hab. Maria Gondek
GG-47E 12:30 - 14:10 T Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa 1) dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-47E 14:10 - 15:50 T Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa 2) dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-248 15:50 - 17:30 T Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-524 09:10 - 10:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)dr hab. Robert Szwed
C-517 09:10 - 10:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
GG-242 10:50 - 12:30 T Metody badań medioznawczych (wykład)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
GG-242 12:30 - 13:20 T Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
CP-34 18:20 - 20:00 T Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-906 09:10 - 10:50 T Opinia publiczna (wykład)dr hab. Robert Szwed
GG-47A 10:50 - 12:30 T Przygotowanie materiałów dziennikarskich (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-47A 12:30 - 14:10 T Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-47A 14:10 - 15:50 T Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa 2) mgr Robert Furmańczuk
C-605 15:50 - 17:30 T Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Lidia Jaskuła
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-501 10:50 - 12:30 T Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)dr hab. Dariusz Wadowski
C-524 10:50 - 12:30 T Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-517 12:30 - 14:10 T Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-07TZ-WNS 17:30 - 19:10 Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1)dr Lidia Jaskuła

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 16:20