Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022Rozkład zajęć od: 2022-01-24 do 2022-01-30

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
GG-368 08:20 - 09:10 Literatura łacińska (wykład)dr Wojciech Kopek
GG-368 09:10 - 10:50 Stylistyka łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
C-830 10:50 - 12:30 Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
WTOREK
GG-368 08:20 - 10:00 Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA
GG-362 13:20 - 15:00 Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-249 15:00 - 16:40 Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)mgr Artur Turowski
CZWARTEK
GG-362 13:20 - 15:00 Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-249 15:00 - 16:40 Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)mgr Artur Turowski


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 17:20