Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022Rozkład zajęć od: 2022-01-17 do 2022-01-23

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
GG-368 08:20 - 09:10 Literatura łacińska (wykład)dr Wojciech Kopek
GG-368 09:10 - 10:50 Stylistyka łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
C-830 10:50 - 12:30 Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
WTOREK
GG-368 08:20 - 10:00 Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA
GG-248 07:30 - 09:10 Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 273) mgr Małgorzata Osękowska
GG-359 10:50 - 11:40 Literatura grecka (wykład)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-368 11:40 - 12:30 Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-370 12:30 - 14:10 Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-212B 15:50 - 17:30 Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa 208) mgr Magdalena Szulga
CZWARTEK
GG-362 13:20 - 15:00 Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-249 15:00 - 16:40 Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)mgr Artur Turowski
PIĄTEK
ONLINE 18:20 - 20:00 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 17:20