Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 08:20 - 09:10 T Literatura łacińska (wykład)dr Wojciech Kopek
GG-368 09:10 - 10:50 T Stylistyka łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
C-830 10:50 - 12:30 T Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 08:20 - 10:00 T Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 T Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-248 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 273) mgr Małgorzata Osękowska
GG-359 10:50 - 11:40 T Literatura grecka (wykład)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-368 11:40 - 12:30 T Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-370 12:30 - 14:10 T Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-212B 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa 208) mgr Magdalena Szulga
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 13:20 - 15:00 T Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-249 15:00 - 16:40 T Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)mgr Artur Turowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 18:20 - 20:00 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 17:20