Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022Rozkład zajęć od: 2022-01-17 do 2022-01-23

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
C-408 10:00 - 10:50 Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Malwina Socha
C-506 10:50 - 12:30 Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-919 12:30 - 14:10 Pedeutologia (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
CTW-219 14:10 - 15:50 Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-919 15:50 - 17:30 Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)dr hab. Alina Rynio
C-919 17:30 - 19:10 Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
WTOREK
C-532 10:50 - 12:30 Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)dr hab. Alina Rynio
C-523 11:40 - 13:20 Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
GG-26 12:30 - 14:10 Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-26 14:10 - 15:50 Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-408 15:50 - 17:30 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-613 17:30 - 19:10 Interpretacja tekstu naukowego z zakresu pedagogiki (fakultet) (warsztaty)dr hab. Piotr Magier
ŚRODA
C-919 07:30 - 09:10 Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
C-218A 09:10 - 10:50 Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Alina Rynio
GG-26 10:50 - 12:30 Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Alina Rynio
C-807 12:30 - 14:10 Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
GG-26 12:30 - 14:10 Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Alina Rynio
C-608 14:10 - 15:50 Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-506 15:50 - 16:40 Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-232 15:50 - 16:40 Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)mgr Aneta Gąbka
GG-150 16:40 - 18:20 Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
CZWARTEK
C-919 09:10 - 10:00 Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-919 10:50 - 12:30 Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-218A 12:30 - 14:10 Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
C-421 12:30 - 14:10 Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-515 12:30 - 14:10 Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
ONLINE 15:50 - 17:30 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK
C-307 07:30 - 09:10 Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
C-919 09:10 - 10:00 Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
C-307 12:30 - 14:10 Statystyka (konwersatorium - Grupa 3) Ks. dr Marek Jeziorański
GG-26 13:20 - 15:00 Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-307 14:10 - 15:50 Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
GG-26 15:00 - 16:40 Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka
C-805 17:30 - 19:10 Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)dr Małgorzata Łobacz


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-18 02:35