Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 10:00 - 10:50 T Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Malwina Socha
C-506 10:50 - 12:30 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-919 12:30 - 14:10 T Pedeutologia (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
CTW-219 14:10 - 15:50 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-919 15:50 - 17:30 T Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)dr hab. Alina Rynio
C-919 17:30 - 19:10 T Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-532 10:50 - 12:30 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)dr hab. Alina Rynio
C-523 11:40 - 13:20 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
GG-26 12:30 - 14:10 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-26 14:10 - 15:50 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-408 15:50 - 17:30 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-613 17:30 - 19:10 T Interpretacja tekstu naukowego z zakresu pedagogiki (fakultet) (warsztaty)dr hab. Piotr Magier
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
C-218A 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Alina Rynio
GG-26 10:50 - 12:30 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Alina Rynio
C-807 12:30 - 14:10 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
GG-26 12:30 - 14:10 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Alina Rynio
C-608 14:10 - 15:50 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-506 15:50 - 16:40 T Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-232 15:50 - 16:40 T Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)mgr Aneta Gąbka
GG-150 16:40 - 18:20 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-506 18:20 - 20:00 T Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-22
mgr Justyna Mazurek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 09:10 - 10:00 T Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-919 10:50 - 12:30 B Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-218A 12:30 - 14:10 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
C-421 12:30 - 14:10 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-515 12:30 - 14:10 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
ONLINE 15:50 - 17:30 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-307 07:30 - 09:10 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
C-919 09:10 - 10:00 T Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
C-307 12:30 - 14:10 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 3) Ks. dr Marek Jeziorański
GG-26 13:20 - 15:00 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-307 14:10 - 15:50 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
GG-26 15:00 - 16:40 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka
C-805 17:30 - 19:10 T Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)dr Małgorzata Łobacz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 17:20