Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-707 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-703 09:10 - 10:50 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
CI-205 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CI-303 10:50 - 12:30 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
C-608 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-702 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-601 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-752 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)
Od: 2022-10-24 do 2023-01-30
prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-301 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-17
prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
C-613A 12:30 - 14:10 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-302 13:20 - 15:00 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
CTW-302 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CTW-302 16:40 - 18:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
CI-304 18:20 - 20:00 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-608 19:10 - 20:50 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
CI-304 20:00 - 20:50 T Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-304 07:30 - 09:10 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
C-608 09:10 - 10:50 A Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-707 09:10 - 12:30 B Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-400A2 09:10 - 10:50 B Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-11
dr Izabela Leraczyk
GG-212B 09:10 - 10:50 B Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)
Od: 2022-10-18 do 2023-01-30
dr Izabela Leraczyk
C-601 09:10 - 10:50 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-302 10:00 - 11:40 T Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-300 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-303 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
CI-202 10:50 - 11:40 T Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-613B 10:50 - 12:30 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
C-601 10:50 - 11:40 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-608 10:50 - 14:10 A Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-206 11:40 - 13:20 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-601 11:40 - 12:30 T Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-202 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-613B 12:30 - 13:20 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
C-613A 12:30 - 14:10 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ilona Grądzka
C-601 12:30 - 14:10 T Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-206 13:20 - 15:00 B Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
C-613B 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
CI-206 13:20 - 15:00 A Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia)dr Agnieszka Kawałko
C-719 14:10 - 15:50 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)dr Emil Kowalik
C-608 14:10 - 15:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-613A 14:10 - 15:50 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 5) dr Ilona Grądzka
C-601 14:10 - 15:00 T Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-744 14:10 - 17:30 A Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-205A 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 10) dr Damian Bara
C-601 15:00 - 15:50 T Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-302A 15:50 - 16:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
C-702A 15:50 - 17:30 T Prawo administracyjne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-608 15:50 - 16:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
CI-103 15:50 - 19:10 B Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
CI-302A 16:40 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
CI-201 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 11) dr Damian Bara
C-608 16:40 - 17:30 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
C-707 16:40 - 18:20 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
CI-302A 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 3) dr Michał Skwarzyński
CI-302A 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Skwarzyński
CI-201 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 12) dr Damian Bara
CI-103A 18:20 - 20:00 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-302A 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 5) dr Michał Skwarzyński
CI-103 19:10 - 20:50 B Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia)dr Kamila Sobieraj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-300 09:10 - 10:50 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)dr Edyta Krzysztofik
C-608 10:50 - 12:30 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-206 10:50 - 12:30 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Edyta Krzysztofik
CI-202 10:50 - 12:30 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 11) dr Maciej Jarota
CI-302A 10:50 - 12:30 A Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-613B 12:30 - 14:10 T Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (wykład)dr Michał Zawiślak
C-719 12:30 - 14:10 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-206 12:30 - 14:10 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Edyta Krzysztofik
CI-202 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 12) dr Maciej Jarota
C-707 13:20 - 15:00 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CI-206 14:10 - 15:50 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Edyta Krzysztofik
CI-200 14:10 - 15:50 A Wykładnia prawa (ćwiczenia)dr Tomasz Barszcz
C-719 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 8) dr Damian Bara
CI-304 15:50 - 16:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 6) dr Michał Skwarzyński
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)prof. dr hab. Paweł Smoleń
C-608 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CI-304 16:40 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 7) dr Michał Skwarzyński
C-719 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 9) dr Damian Bara
C-703 16:40 - 18:20 T Prawo wyznaniowe (seminarium)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-30
dr Michał Zawiślak
CI-304 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 8) dr Michał Skwarzyński
CI-300 17:30 - 18:20 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
C-608 17:30 - 18:20 T Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-719 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
CI-304 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 9) dr Michał Skwarzyński
C-608 18:20 - 20:00 A Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
CI-304 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 10) dr Michał Skwarzyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-303 08:20 - 10:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 5) dr Marek Dąbrowski
CI-204 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr Maciej Jarota
CTW-302 08:20 - 10:00 A Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
C-613A 09:10 - 10:50 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr Judyta Dworas-Kulik
CI-304 09:10 - 10:50 T Prawo karne skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
CTW-302 10:00 - 11:40 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Edyta Gapska
CI-303 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 7) dr Marek Dąbrowski
CI-204 10:00 - 11:40 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 9) dr Maciej Jarota
C-613A 10:50 - 11:40 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia)dr Judyta Dworas-Kulik
C-703 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-304 10:50 - 11:40 T Prawo karne skarbowe (ćwiczenia)dr Adrian Zbiciak
C-748 10:50 - 12:30 T Prawo rodzinne (seminarium)
Od: 2022-11-03 do 2023-01-30
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-303 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 6) dr Marek Dąbrowski
C-601 11:40 - 13:20 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-202 11:40 - 13:20 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Katarzyna Woch
CI-204 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 10) dr Maciej Jarota
C-719 12:30 - 14:10 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia)
Od: 2022-10-01 do 2022-11-30
dr Robert Tabaszewski
CI-202 13:20 - 15:00 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Katarzyna Woch
CI-103 13:20 - 15:00 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Maciej Jarota
CI-200 15:00 - 16:40 A Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (ćwiczenia)dr Aneta Abramowicz
C-613B 15:00 - 15:50 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
CI-202 15:00 - 16:40 T Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-103 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Maciej Jarota
CI-206 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-303A 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
CI-202 16:40 - 17:30 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-703 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-608 16:40 - 18:20 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
CI-103 16:40 - 18:20 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Maciej Jarota
CI-206 17:30 - 18:20 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
C-613B 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 12) dr Michał Skwarzyński
C-613B 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 11) dr Michał Skwarzyński
C-719 19:10 - 20:50 T Prawo rodzinne (seminarium)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-20
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-303 08:20 - 10:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
CI-304 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Maciej Jarota
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo farmaceutyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
C-526 09:10 - 10:50 T Prawo wyznaniowe (seminarium)
Od: 2022-11-18 do 2023-01-30
dr Michał Zawiślak
CI-303 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 2) dr Marek Dąbrowski
CI-304 10:00 - 11:40 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Maciej Jarota
C-601 11:40 - 13:20 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-303 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 4) dr Marek Dąbrowski
CI-304 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Maciej Jarota
CI-303 13:20 - 15:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 3) dr Marek Dąbrowski
CI-304 13:20 - 15:00 T Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Maciej Jarota

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-04C-608 10:50 - 12:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1)dr Ilona Grądzka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-10ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-14C-608 16:40 - 17:30 Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 11)dr Michał Skwarzyński
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-17C-608 18:20 - 19:10 Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 12)dr Michał Skwarzyński
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-18C-608 10:50 - 12:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1)dr Ilona Grądzka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-27C-922A 14:10 - 15:50 Prawo rodzinne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-08CI-301 10:00 - 11:40 Prawo wyznaniowe (seminarium)dr Michał Zawiślak
2022-11-15C-608 09:10 - 10:50 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2)dr Ilona Grądzka
2022-11-15C-608 10:50 - 12:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1)dr Ilona Grądzka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-16ONLINE 10:50 - 12:30 Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
2022-11-16ONLINE 12:30 - 13:20 Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
2022-11-16ONLINE 13:20 - 15:00 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)
zajęcia hybrydowe
dr Aneta Biały
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-17C-706 13:20 - 15:00 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-18CI-303 15:50 - 17:30 Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
2022-11-18CI-303 17:30 - 18:20 Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-21C-623 19:10 - 20:50 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-22CI-409 08:20 - 10:00 Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
2022-11-29CI-200 08:20 - 10:00 Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia)dr Agnieszka Kawałko
2022-11-29C-608 09:10 - 10:50 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2)dr Ilona Grądzka
2022-11-29C-608 10:50 - 12:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1)dr Ilona Grądzka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-07C-706 11:40 - 13:20 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2022-12-07C-701 12:30 - 15:00 Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-19C-716 12:30 - 14:10 Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-20C-703 15:50 - 16:40 Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1)dr Joanna Dzierżanowska
2022-12-20C-703 16:40 - 17:30 Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2)dr Joanna Dzierżanowska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-21C-501 15:50 - 17:30 Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2022-12-21C-501 17:30 - 18:20 Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-22CI-205 15:50 - 17:30 Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2022-12-22CI-205 17:30 - 19:10 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2022-12-22C-501 17:30 - 19:10 Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
2023-01-12CI-304 13:20 - 15:00 Prawo karne skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
2023-01-12CI-304 15:00 - 15:50 Prawo karne skarbowe (ćwiczenia)dr Adrian Zbiciak
2023-01-12C-1002 16:40 - 18:20 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr Judyta Dworas-Kulik
2023-01-12C-1002 18:20 - 19:10 Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia)dr Judyta Dworas-Kulik
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-17CI-200 08:20 - 10:00 Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
2023-01-17C-608 09:10 - 10:50 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2)dr Ilona Grądzka
2023-01-17CI-205 10:00 - 10:50 Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
2023-01-17C-608 10:50 - 12:30 Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1)dr Ilona Grądzka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-19CI-300 11:40 - 13:20 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 7)mgr Katarzyna Woch
2023-01-19CI-300 13:20 - 15:00 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 6)mgr Katarzyna Woch
2023-01-19CI-202 17:30 - 18:20 Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-24CTW-408 19:10 - 20:50 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1)dr Edyta Krzysztofik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 17:16