Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 11:40 T Teologia o profilu personalistycznym (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 11:40 T Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 13:20 - 14:10 T Uzasadnianie wiary w kontekście jej współczesnych zagrożeń (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ONLINE 15:50 - 17:30 T Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 16:40 - 18:20 T Chrześcijańska formacja moralna (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 18:20 - 19:10 T Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Prawo kanoniczne (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Teologia dogmatyczna: Mariologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 11:40 - 13:20 T Moralność małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 11:40 - 13:20 T Teologia biblijna (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
ONLINE 13:20 - 14:10 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-809 13:20 - 15:00 T Tradycja źródłem katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-933 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 10:00 - 11:40 T Instytucje kościelne (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 02:36