Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 15:00 - 16:40 T Kościół w erze cyfrowej (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
ONLINE 12:30 - 13:20 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
ONLINE 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ONLINE 16:40 - 18:20 T Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Ekumenizm (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
ONLINE 15:00 - 15:50 T Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 T Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 13:20 - 14:10 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 14:10 - 15:50 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-05C-809 12:30 - 18:20 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty)mgr Katarzyna Nagacz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-06C-809 09:10 - 15:50 Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty)mgr Katarzyna Nagacz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 02:36