Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Poradnictwo psychologiczne (wykład)dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 09:10 - 10:50 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Izabela Szymczak
ONLINE 09:10 - 10:50 A Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Izabela Szymczak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Izabela Szymczak
ONLINE 10:50 - 12:30 A Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Izabela Szymczak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 2) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia kultury (wykład)dr Michał Wiechetek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychoterapia integralna (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
ONLINE 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 3) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychiatria (wykład)prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 4) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)dr Grzegorz Kida
ONLINE 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 17:30 - 19:10 T Narzędzia zarządzania personelem (wykład)dr Jacek Sobek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Neuropsychologia (wykład)
Od: 2021-02-22 do 2021-04-19
dr Joanna Kuryłowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 6) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Mariusz Wołońciej
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 9) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr Joanna Chwaszcz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)dr Małgorzata Torój
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 10) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia sądowa (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 14:10 - 15:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 17:30 - 19:10 T Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa 1) mgr Bogumiła Krawiec
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 7) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 11) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 12) Ks. dr Paweł Brudek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 8) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 13) Ks. dr Paweł Brudek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Aleksandra Bednarczyk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia religii (wykład)Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 14:10 - 15:50 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Mirosław Górczyński
ONLINE 14:10 - 15:50 A Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Mirosław Górczyński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 14) Ks. dr Paweł Brudek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Aleksandra Bednarczyk
ONLINE 15:50 - 17:30 A Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Mirosław Górczyński
ONLINE 15:50 - 17:30 B Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Mirosław Górczyński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 2) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa 3) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 17:30 - 19:10 T Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład)Ks. dr Paweł Brudek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychiatria (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład)dr Martyna Płudowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychiatria (konwersatorium - Grupa 2) prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa 5) dr Dorota Kuncewicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Kreowanie wizerunku (konwersatorium - Grupa 1) dr Paweł Fortuna
ONLINE 09:10 - 10:50 T Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium - Grupa 1) dr Elżbieta Talik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 B Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład)dr Barbara Cichy-Jasiocha
ONLINE 12:30 - 14:10 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewa Sokołowska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewa Sokołowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład)dr Paweł Fortuna
ONLINE 15:50 - 17:30 T Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa 5) dr Ewa Sokołowska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-17ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 1)dr hab. Kinga Szymona
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-18ONLINE 15:50 - 17:30 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 2)dr hab. Kinga Szymona
2021-05-18ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 3)dr hab. Kinga Szymona
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-19ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 4)dr hab. Kinga Szymona
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-20ONLINE 12:30 - 14:10 Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład)dr hab. Agnieszka Kulik
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-21ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 1)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-21ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 5)dr hab. Kinga Szymona
2021-05-21ONLINE 10:50 - 12:30 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 2)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-21ONLINE 14:10 - 15:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 3)mgr Aleksandra Iwanicka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-22ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 4)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 5)mgr Aleksandra Iwanicka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-24ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 6)dr hab. Kinga Szymona
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-26ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 7)dr hab. Kinga Szymona
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-28ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 6)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-28ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 8)dr hab. Kinga Szymona
2021-05-28ONLINE 10:50 - 12:30 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 7)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-28ONLINE 14:10 - 15:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 9)mgr Aleksandra Iwanicka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-29ONLINE 09:10 - 10:50 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 8)mgr Aleksandra Iwanicka
2021-05-29ONLINE 10:50 - 12:30 Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa 10)mgr Aleksandra Iwanicka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-31ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 9)dr hab. Kinga Szymona
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-01ONLINE 17:30 - 19:10 Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa 10)dr hab. Kinga Szymona

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21 17:20