Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 09:10 - 10:00 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Maria Gondek
CN-P11 10:00 - 10:50 T Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Maria Gondek
CN-P11 12:30 - 14:10 T Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr Małgorzata Sławek-Czochra
GG-34 12:30 - 14:10 T Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)dr Joanna Sosnowska
C-1039 14:10 - 15:50 T Format telewizyjny (ćwiczenia)dr Joanna Sosnowska
GG-34 15:50 - 17:30 T Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)dr Małgorzata Żurakowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-1039 09:10 - 10:50 B Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Aneta Duda
GG-34 10:50 - 12:30 T Specjalistyczne programy radiowe (muzyczne, polityczne, dziecięce, sportowe) (warsztaty)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
C-1039 10:50 - 12:30 B Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Aneta Duda
GG-34 12:30 - 13:20 T Radio lokalne i regionalne (ćwiczenia)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-34 15:00 - 16:40 T Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)dr Małgorzata Żurakowska
GG-248 15:00 - 16:40 B Warsztaty PR (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Aneta Duda
GG-242 16:40 - 18:20 A Event Marketing (ćwiczenia)
Od: 2020-03-02 do 2020-06-16
dr hab. Robert Szwed
GG-242 16:40 - 18:20 B Product Manager (ćwiczenia)dr hab. Robert Szwed
GG-34 16:40 - 17:30 T Radiowe serwisy informacyjne (ćwiczenia)dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 17:30 - 19:10 T Dźwięk - nagrania i montaż (ćwiczenia)mgr Marcin Superczyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-517 09:10 - 10:50 T Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
CN-P11 10:50 - 12:30 T Badania marketingowe (konwersatorium)dr hab. Dariusz Wadowski
GG-242 10:50 - 12:30 B Dziennikarz mediów audiowizualnych (wykład)prof. dr hab. Jacek Dąbała
GG-34 10:50 - 12:30 A Telewizyjne serwisy informacyjne (konwersatorium)mgr Robert Furmańczuk
GG-242 12:30 - 14:10 T Scenariusz filmowy (ćwiczenia)prof. dr hab. Jacek Dąbała
C-324 15:50 - 17:30 T Warsztaty badania wizerunku (warsztaty)dr hab. Robert Szwed
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-242 07:30 - 09:10 T Warsztaty telewizyjno-filmowe nagrania (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-242 09:10 - 10:50 T Warsztaty telewizyjno-filmowe montaż (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-242 12:30 - 14:10 T Małe formy reporterskie (ćwiczenia)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
C-1039 15:00 - 15:50 T Internet - legal problems (konwersatorium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 07:30 - 09:10 B Popular culture (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
C-1039 09:10 - 10:50 A Citizen journalism (konwersatorium)dr Joanna Szegda
C-1039 10:50 - 12:30 A Alternative media (wykład)dr Joanna Szegda
GG-242 12:30 - 14:10 B Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
GG-313 12:30 - 14:10 A Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium)Ks. dr Rafał Pastwa

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-25C-1039 16:40 - 18:20 Event Marketing (ćwiczenia)dr hab. Robert Szwed

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19