Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-507 10:50 - 12:30 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 1) dr Grzegorz Wesołowski
C-924 12:30 - 14:10 T Zarządzanie marketingowe (seminarium)dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
CTW-408 14:10 - 15:50 T Etyka (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-203 09:10 - 10:50 T Ochrona własności intelektualnej (wykład)dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
C-507 10:50 - 12:30 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 2) dr Grzegorz Wesołowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-416 09:10 - 10:50 T Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie (warsztaty)dr Dorota Tokarska
C-524 12:30 - 14:10 T Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)dr Kalina Grzesiuk
C-201A 12:30 - 14:10 T Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)dr inż. Monika Wawer
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-507 12:30 - 14:10 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 3) dr Grzegorz Wesołowski
CTW-203 15:50 - 19:10 A Gry kierownicze (konwersatorium)dr inż. Monika Wawer
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-104 07:30 - 09:10 T Informatyka w zarządzaniu (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
C-324 10:50 - 12:30 T Współpraca gospodarcza z Europą Wschodnią (wykład)prof. dr hab. Witold Kołbuk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-17 17:19