Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020Brak informacji dotyczących bieżących zmian w planie.