Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 09:10 - 10:50 T Edukacja szkolna (seminarium)dr Marta Buk-Cegiełka
GG-209 14:10 - 15:50 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
C-306 16:40 - 18:20 A Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Badora
GG-242 18:20 - 20:00 A Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Maciej Celiński
C-307 18:20 - 20:00 B Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Maciej Celiński
C-306 18:20 - 20:00 A Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Badora
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 09:10 - 10:50 T Historia opieki nad dzieckiem (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
CTW-302 10:50 - 11:40 T Prawo wobec patologii społecznych (wykład)dr Małgorzata Kuć
C-913 11:40 - 13:20 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
GG-209 11:40 - 13:20 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
C-408 13:20 - 15:00 T Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
C-913 15:00 - 16:40 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Elżbieta Stoch
CTW-302 15:00 - 16:40 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-15
dr Katarzyna Braun
C-913 16:40 - 18:20 T Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
CTW-302 16:40 - 18:20 T Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-15
dr Katarzyna Braun
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-506 09:10 - 10:00 T Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład)dr Magdalena Łuka
GG-042 10:50 - 11:40 T Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-809 13:20 - 15:00 A Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-809 13:20 - 15:00 B Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 15:00 - 16:40 T Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 16:40 - 18:20 T Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 10:50 - 12:30 A Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-16
dr hab. Elżbieta Stoch
C-913 10:50 - 12:30 B Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2020-02-15 do 2020-05-21
dr hab. Elżbieta Stoch
GG-209 11:40 - 12:30 T Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
GG-26 12:30 - 14:10 A Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Elżbieta Stoch
GG-26 12:30 - 14:10 B Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Elżbieta Stoch
C-526 13:20 - 15:00 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
C-308 15:00 - 16:40 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Elżbieta Stoch
GG-042 15:00 - 16:40 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-308 16:40 - 18:20 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Elżbieta Stoch
GG-26 16:40 - 18:20 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-042 09:10 - 10:50 T Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)dr hab. Wiesław Partyka
C-310 12:30 - 14:10 T Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)dr Ewelina Świdrak
GG-47 15:50 - 16:40 T Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Kamila Farbiszewska-Arent
C-809 15:50 - 16:40 T Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Dorota Zagrodnik

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-26C-809 18:20 - 19:10 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 1) mgr Justyna Horbowska
2020-02-26C-809 19:10 - 20:00 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 2) mgr Justyna Horbowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-02C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-04C-809 18:20 - 20:00 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 2) mgr Justyna Horbowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-09C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-11C-809 18:20 - 20:00 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 1) mgr Justyna Horbowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-16C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-18C-809 18:20 - 20:00 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 2) mgr Justyna Horbowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-23C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-25C-809 18:20 - 20:00 Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 1) mgr Justyna Horbowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-30C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
2020-04-06C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
2020-04-20C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
2020-04-27C-809 16:40 - 18:20 Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19