Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
409 08:20 - 10:00 T Kanalizacja (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-02
dr inż. Witold Adamowski
IS-2-10 10:00 - 11:40 T Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium - Grupa 1) dr hab. inż. Alicja Księżopolska
IS-2-13-1 10:50 - 14:10 A Seminarium (seminarium - Grupa 2) dr Sylwia Terpiłowska
IS-2-10 11:40 - 13:20 T Seminarium (seminarium - Grupa 1) dr hab. inż. Alicja Księżopolska
IS-0-28 14:10 - 15:00 T Odwodnienia i nawodnienia (wykład)dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
IS-2-10 15:00 - 16:40 T Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium - Grupa 2) dr hab. inż. Alicja Księżopolska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
IS-0-28 08:20 - 10:00 T Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych (wykład)dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL
IS-0-28 10:00 - 11:40 T Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (wykład)dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL
308 14:10 - 15:50 T Kanalizacja (wykład)
Od: 2020-03-17 do 2020-06-16
dr inż. Witold Adamowski
202 15:50 - 18:20 T Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-02
mgr Anna Gronba-Chyła
IS-1-17-1 15:50 - 18:20 T Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2020-04-16 do 2020-06-16
mgr Anna Gronba-Chyła
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
202 11:40 - 13:20 T Hydrologia terenów zurbanizowanych (wykład)
Od: 2020-03-25 do 2020-05-20
dr inż. Olena Dan
308 14:10 - 15:50 T Systemy informacji przestrzennej (wykład)
Od: 2020-03-25 do 2020-05-20
dr inż. Olena Dan
202 15:50 - 19:10 T Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty - Grupa 2)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-25
mgr Anna Gronba-Chyła
IS-1-17-1 15:50 - 18:20 T Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty - Grupa 2)
Od: 2020-04-22 do 2020-06-16
mgr Anna Gronba-Chyła
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
IS-0-20 09:10 - 10:50 T Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium - Grupa 1) mgr Robert Stachyra
IS-0-20 10:50 - 12:30 T Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium - Grupa 2) mgr Robert Stachyra
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
IS-0-17 08:20 - 10:00 T Kanalizacja (laboratorium - Grupa 1) dr inż. Ewa Hołota
IS-0-17 10:00 - 11:40 T Kanalizacja (laboratorium - Grupa 2) dr inż. Ewa Hołota
202 11:40 - 14:10 T Chemia produktów naturalnych (wykład)
Od: 2020-03-20 do 2020-06-05
dr Joanna Wasąg

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20 10:19