Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020Brak informacji dotyczących bieżących zmian w planie.