Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-924 09:10 - 10:50 T Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-919 10:50 - 11:40 T Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (ćwiczenia)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-927 11:40 - 13:20 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-919 14:10 - 15:00 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
C-919 15:00 - 16:40 T Świątynie Lublina - pomniki kościelnych dziejów (wykład)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-919 10:50 - 11:40 T Nauczanie religii w prawie oświatowym (wykład)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-919 11:40 - 12:30 T Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-924 08:20 - 09:10 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-933 09:10 - 10:50 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-919 10:50 - 12:30 T Współcześni mistrzowie życia duchowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-924 12:30 - 14:10 T Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
C-807 14:10 - 15:50 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-17 17:19