Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-102 12:30 - 13:20 T Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
CN-202 15:00 - 15:50 T Czytanie Różewicza (wykład)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-217 09:10 - 10:50 T Seminarium licencjackie II (seminarium)dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
CN-022 11:40 - 13:20 T Typowe błędy językowe (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
CN-203 13:20 - 15:00 T Seminarium licencjackie I (seminarium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
CN-101 15:50 - 17:30 T Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
CN-203 17:30 - 19:10 T Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-227 09:10 - 12:30 B Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)dr Małgorzata Peroń
CN-019 12:30 - 14:10 T Projektowanie publikacji (ćwiczenia)mgr Magdalena Byrska
CN-P11 14:10 - 15:00 T Literatura powszechna (od roku 1918) (konwersatorium)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-17 17:19