Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-38 10:50 - 12:30 T Filozofia religii (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-38 09:10 - 11:40 T Filozofia religii (wykład)Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
GG-213 11:40 - 12:30 T Filozofia religii (wykład)Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
GG-36 12:30 - 13:20 T Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)dr hab. Katarzyna Stępień
GG-212A 13:20 - 15:00 T Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-38 09:10 - 10:50 T Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
GG-38 10:50 - 11:40 T Filozofia kultury i sztuki (wykład)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
GG-38 11:40 - 13:20 T Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)dr hab. Katarzyna Stępień
GG-373 12:30 - 14:10 T Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
C-232 14:10 - 15:00 T Etyka szczegółowa (wykład)dr Anna Krajewska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-213 08:20 - 09:10 T Geneza kosmosu (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-213 09:10 - 10:00 T Historia nauki i techniki (konwersatorium)prof. dr hab. Zenon Roskal
C-232 14:10 - 15:50 A Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)dr Maksymilian Roszyk
GG-224 15:50 - 16:40 T Logika (wykład)dr Anna Karczewska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 15:00 - 16:40 T Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)dr Piotr Szałek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20 10:19