Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:50 T Postępowanie administracyjne (wykład)dr hab. Michał Domagała
ONLINE 13:20 - 15:00 T Prawo bankowe (wykład)dr hab. Rafał Sura
ONLINE 13:20 - 15:00 T Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 15:00 - 15:50 T Prawo bankowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Rafał Sura
ONLINE 15:00 - 16:40 T Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa 1) mgr Aleksandra Kowalczyk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa 3) mgr Sylwia Mosio
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Materialne prawo administracyjne (wykład)dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa 2) dr Maciej Gapski
ONLINE 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa 3) dr Maciej Gapski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo finansów publicznych (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)dr hab. Małgorzata Ganczar
ONLINE 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa 4) dr Maciej Gapski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa 2) mgr Sylwia Mosio
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 11:40 T Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa 1) dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Postępowanie administracyjne (seminarium)dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)dr hab. Paweł Nowik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)mgr Michał Hałasa
ONLINE 15:50 - 16:40 T Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
ONLINE 16:40 - 17:30 T Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Milena Kloczkowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Zamówienia publiczne (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Magdalena Kisała
ONLINE 10:50 - 12:30 T Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Magdalena Kisała
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Magdalena Kisała
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Magdalena Kisała
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)dr Maciej Gapski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo wykroczeń (seminarium)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)dr hab. Michał Domagała

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 02:36