Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 18:20 - 20:00 T Warsztaty redakcyjno-stylistyczne (konwersatorium)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-23 12:19