Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 09:10 - 10:50 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Piotr Magier
GG-042 09:10 - 10:50 T Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Alina Rynio
C-913 10:50 - 12:30 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 2) dr Anna Badora
GG-042 10:50 - 12:30 T Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Alina Rynio
C-913 12:30 - 14:10 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Badora
GG-042 12:30 - 14:10 T Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Alina Rynio
GG-042 14:10 - 15:00 T Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)dr Anna Badora
C-307 15:00 - 16:40 T Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-09
dr Anna Badora
C-308 15:00 - 16:40 T Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2020-03-16 do 2020-06-16
dr Anna Badora
C-506 15:00 - 16:40 T Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-05-04
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-042 16:40 - 17:30 T Pedagogika chrześcijańska (wykład)dr hab. Alina Rynio
C-933 17:30 - 19:10 A Odpowiedzialne rodzicielstwo (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-933 17:30 - 19:10 B Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład)dr Magdalena Parzyszek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
C-308 07:30 - 09:10 T Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
GG-241 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 257)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-14
mgr Małgorzata Koziej-Butryn
CTW-302 09:10 - 10:50 T Historia opieki nad dzieckiem (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-26 10:50 - 11:40 T System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-26 11:40 - 13:20 T Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-408 13:20 - 15:00 T Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
GG-248 13:20 - 15:00 A Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
GG-26 15:00 - 16:40 T Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa 3) dr Iwona Szewczak
C-506 15:00 - 16:40 T Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Łuka
C-913 16:40 - 18:20 T Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
CTW-302 16:40 - 18:20 T Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-15
dr Katarzyna Braun
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
WMP-809 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 260) mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
GG-212B 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 256) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-809 10:00 - 11:40 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 3) dr Anna Badora
C-1043 10:00 - 11:40 T Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Łuka
GG-042 11:40 - 12:30 T Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)dr Magdalena Parzyszek
C-506 12:30 - 14:10 T Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
GG-042 14:10 - 15:00 T Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-408 15:00 - 16:40 T Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 16:40 - 18:20 T Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1002 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 259) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
CN-105 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 261) mgr Krzysztof Urbański
GG-47 10:50 - 11:40 T Pedagogika resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
GG-110B 11:40 - 13:20 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-11
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-110B 11:40 - 13:20 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23)
Od: 2020-03-13 do 2020-06-16
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-47 11:40 - 12:30 T Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)dr hab. Alina Rynio
C-608 12:30 - 13:20 T Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-308 12:30 - 13:20 T System wspierania i formy pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-408 13:20 - 14:10 T Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
GG-26 14:10 - 15:50 T Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr Iwona Szewczak
C-408 14:10 - 15:00 T Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-913 15:00 - 16:40 T Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Alina Rynio
C-506 16:40 - 18:20 T Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)dr Lidia Pietruszka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
GG-042 09:10 - 10:50 T Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)dr hab. Wiesław Partyka
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-308 10:50 - 12:30 T Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
GG-47 10:50 - 12:30 T Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Badora
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-308 12:30 - 14:10 T Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 14:10 - 15:50 T Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
C-506 17:30 - 18:20 T Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)mgr Paweł Opiłowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-12C-506 11:40 - 13:20 Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23) mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26 15:19