Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020Brak informacji dotyczących bieżących zmian w planie.