Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-355 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka greckiego II (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel
GG-370 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka greckiego I (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
CN-202 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka łacińskiego I (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 310) mgr Agnieszka Gryta
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 09:10 - 10:00 T Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
GG-370 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka łacińskiego II (ćwiczenia)mgr Alicja Narecka
GG-362 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka greckiego II (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel
GG-368 13:20 - 14:10 T Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 334) mgr Jacek Kowalik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
GG-370 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka greckiego I (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
GG-370 10:50 - 12:30 T Teatr i dramat grecki (wykład)dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
GG-362 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka łacińskiego I (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
GG-368 09:10 - 10:00 T Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Ks. dr Mariusz Szmajdziński
GG-370 10:50 - 12:30 T Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)dr Agata Łuka
GG-368 12:30 - 14:10 T Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)dr Agata Łuka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20 10:19