Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 09:10 - 10:00 T Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-408 10:00 - 10:50 T Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (wykład)dr Aleksandra Borowicz
C-408 10:50 - 11:40 T Metodyka pracy z rodziną wychowującą dziecko z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-408 11:40 - 12:30 T Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (wykład)dr Aleksandra Borowicz
C-408 12:30 - 13:20 T Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (wykład)dr Aleksandra Borowicz
C-408 13:20 - 14:10 T Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
GG-26 15:00 - 16:40 T Wybrane zagadnienia z geriatrii (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
C-308 09:10 - 10:50 T Dydaktyka specjalna (wykład)dr Marta Buk-Cegiełka
C-913 10:50 - 11:40 T Podstawy arteterapii z elementami metodyki (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
C-408 11:40 - 12:30 T Alternatywne środki komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-408 12:30 - 13:20 T Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
C-308 13:20 - 14:10 T Teoria wychowania (wykład)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
C-308 14:10 - 15:00 T Kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie nauczania (ćwiczenia)S. mgr Iwona Lis
C-809 17:30 - 18:20 T Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (ćwiczenia)mgr Aneta Gąbka
C-913 18:20 - 20:00 A Metodyka wychowania niesłyszących i słabosłyszących w internacie (konwersatorium)mgr Justyna Otłowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
WMP-809 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 260) mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
GG-212B 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 256) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-913 10:00 - 11:40 T Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-913 11:40 - 12:30 T Terapia pedagogiczna osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi (ćwiczenia)dr Anna Badora
GG-042 12:30 - 14:10 T Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia)dr Magdalena Parzyszek
GG-209 15:00 - 15:50 T Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-913 15:50 - 17:30 T Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)dr Magdalena Parzyszek
GG-26 17:30 - 19:10 T Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)mgr Agata Kułaga
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1002 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 259) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
CN-105 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 261) mgr Krzysztof Urbański
C-408 09:10 - 10:50 T Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-23
dr Aleksandra Borowicz
C-1035 10:00 - 10:50 T Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w cyklu życia (konwersatorium)dr Magdalena Łuka
C-1043 15:50 - 16:40 T Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu (ćwiczenia)mgr Marlena Wałek
C-1043 16:40 - 17:30 T Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki (ćwiczenia)mgr Marlena Wałek
C-1043 17:30 - 18:20 T Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na I etapie edukacyjnym (ćwiczenia)mgr Marlena Wałek
C-1043 18:20 - 19:10 T Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na II etapie edukacyjnym (ćwiczenia)mgr Marlena Wałek
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-408 10:50 - 11:40 T Metodyka wspierania uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkole ogólnodostępnej na I i II poziomie edukacyjnym (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
C-408 11:40 - 12:30 T Metody diagnozy i terapii logopedycznej (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-24GG-26 17:30 - 20:00 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-27C-506 11:40 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-02-27C-408 15:00 - 16:40 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-02-27C-913 17:30 - 20:00 Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2020-03-05C-506 13:20 - 15:50 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)mgr Katarzyna Śliż
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-09GG-26 17:30 - 20:00 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-12C-506 13:20 - 15:50 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)mgr Katarzyna Śliż
2020-03-12C-913 17:30 - 20:00 Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2020-03-19C-506 11:40 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-03-19C-408 15:00 - 16:40 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-20C-913 10:00 - 10:50 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-03-20C-913 12:30 - 16:40 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-03-20C-913 16:40 - 19:10 Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)mgr Ewa Cieplińska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-23GG-26 17:30 - 20:00 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-26C-506 13:20 - 15:50 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)mgr Katarzyna Śliż
2020-03-26C-913 17:30 - 20:00 Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2020-04-02C-506 13:20 - 15:50 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)mgr Katarzyna Śliż
2020-04-16C-506 11:40 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-04-16C-408 15:00 - 16:40 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-17C-913 10:00 - 10:50 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-04-17C-913 12:30 - 16:40 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-04-17C-913 16:40 - 19:10 Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)mgr Ewa Cieplińska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-20GG-26 17:30 - 20:00 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-23GG-308 13:20 - 15:50 Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)mgr Katarzyna Śliż
2020-04-23C-913 17:30 - 20:00 Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-11GG-26 17:30 - 20:00 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-14C-506 11:40 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-05-14C-408 15:00 - 16:40 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-05-14C-913 17:30 - 20:00 Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-15C-913 10:00 - 10:50 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-05-15C-913 12:30 - 16:40 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-05-15C-913 16:40 - 19:10 Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)mgr Ewa Cieplińska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-28C-506 11:40 - 15:00 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
2020-05-28C-408 15:00 - 16:40 Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)mgr Paulina Korach
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-29C-913 10:00 - 10:50 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-05-29C-913 12:30 - 16:40 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-05-29C-913 16:40 - 19:10 Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)mgr Ewa Cieplińska
2020-06-05C-913 10:00 - 10:50 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-06-05C-913 12:30 - 16:40 Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
2020-06-05C-913 16:40 - 19:10 Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)mgr Ewa Cieplińska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 02:39