Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Pedagogika resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Teoretyczne i prawne podstawy profilaktyki szkolnej (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 10:50 - 12:30 T Metodyka organizacji pracy szkoły (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Pedagogia szkoły (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 15:00 - 15:50 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 2) dr Anna Badora
ONLINE 17:30 - 19:10 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 3) dr Anna Badora
ONLINE 18:20 - 20:00 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 14) mgr Krzysztof Urbański
ONLINE 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 12) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
TZ-WNS 10:50 - 12:30 T Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Magier
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
ONLINE 13:20 - 15:00 T Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)dr Barbara Borowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Barbara Okulska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 13) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
ONLINE 10:00 - 11:40 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 3) dr Anna Szudra-Barszcz
ONLINE 10:00 - 11:40 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr Lidia Pietruszka
ONLINE 11:40 - 12:30 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
ONLINE 12:30 - 13:20 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
ONLINE 13:20 - 14:10 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 3) Ks. dr Marek Jeziorański
ONLINE 15:00 - 16:40 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 15) mgr Krzysztof Urbański
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
ONLINE 08:20 - 10:00 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
ONLINE 08:20 - 10:00 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 3) dr Lidia Pietruszka
ONLINE 10:00 - 11:40 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
ONLINE 10:00 - 11:40 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr Lidia Pietruszka
ONLINE 11:40 - 13:20 T Rodzina w diagnozie i terapii pedagogicznej (wykład)dr Magdalena Łuka
ONLINE 13:20 - 15:00 T Metodyka kształcenia kompetencji wychowawczych (warsztaty)dr Magdalena Łuka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
ONLINE 15:00 - 16:40 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 10:00 - 10:50 T Podstawy logopedii (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
ONLINE 10:50 - 11:40 T Pedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka (wykład)Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 17:20