Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020DzieńZajęciaProwadzącyNumer saliGodz. od-doUwagi
2019-10-14Samorząd terytorialny (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Andrzej ŻukC-32414:10-15:50
2019-10-14Ekonomia integracji europejskiej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Piotr RubajCTW-10415:50-17:30
2019-10-17Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2019-10-17Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2019-10-23Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr inż. Monika WawerCTW-20314:10-15:50
2019-10-30Corporate social responsibility (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr hab. Grzegorz ZasuwaC-41609:10-10:50
2019-10-31Podstawy makroekonomii (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Jabłońska-KarczmarczykC-32409:10-10:50
2019-11-04Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Piotr RubajCTW-20317:30-19:10
2019-11-07Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Andrzej ŻukC-80914:10-15:50
2019-11-15Instytucje i rynki finansowe (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaCTW-10414:10-15:50
2019-11-18Ekonomia integracji europejskiej (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Piotr RubajCTW-10415:50-17:30
2019-11-18Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Piotr RubajCTW-20317:30-19:10
2019-11-29Podstawy makroekonomii (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Jabłońska-KarczmarczykC-32409:10-10:50
2019-11-29Podstawy makroekonomii (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Jabłońska-KarczmarczykC-32410:50-12:30
2019-11-29Podstawy makroekonomii (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Jabłońska-KarczmarczykCTW-10412:30-14:10
2019-12-05Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Andrzej ŻukC-80914:10-15:50
2019-12-11Statystyka opisowa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaCTW-10412:30-14:10
2019-12-11Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2019-12-11Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2019-12-12Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2019-12-12Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2019-12-13Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaC-30609:10-10:50
2019-12-13Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaC-80910:50-12:30
2019-12-17Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium)
Zajęcia zostały odwołane
dr hab. Helena Żukowska, prof. KULC-41612:30-14:10
2019-12-18Statystyka opisowa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaCTW-10412:30-14:10
2019-12-18Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2019-12-18Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2019-12-19Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2019-12-19Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2019-12-19Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna SpozC-41714:10-15:50
2019-12-20Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaC-30609:10-10:50
2019-12-20Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaC-80910:50-12:30
2019-12-20Instytucje i rynki finansowe (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna DąbkowskaCTW-10414:10-15:50
2020-01-22Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr inż. Monika WawerCTW-20314:10-15:50
2020-01-28Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna SpozC-41714:10-15:50
2020-01-28Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna SpozC-41715:50-17:30
2020-01-28Podstawy bankowości (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
prof. dr hab. Marian ŻukowskiCTW-10409:10-10:50
2020-01-28Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna SpozC-41717:30-19:10
2020-01-28Podstawy rachunkowości (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Anna SpozCTW-10410:50-12:30
2020-01-28Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Maria Szeleźniak-WaszczukWMP-80912:30-14:10
2020-01-28Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Barbara OkulskaGG-23507:30-09:10
2020-01-28Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Agnieszka GrytaCTW-20514:10-15:50
2020-01-28Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Ewa StępniakCTW-20507:30-09:10
2020-01-28Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Agnieszka GrytaGG-24515:50-17:30
2020-01-28Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Maria Szeleźniak-WaszczukWMP-80914:10-15:50
2020-01-28Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat)
Zajęcia zostały odwołane
mgr Barbara OkulskaGG-23512:30-14:10
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2020-01-29Statystyka opisowa (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaCTW-10412:30-14:10
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2020-01-29Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr inż. Monika WawerCTW-20314:10-15:50
2020-01-29Podstawy marketingu (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr Joanna SzegdaC-32110:50-12:30
2020-01-29Corporate social responsibility (wykład)
Zajęcia zostały odwołane
dr hab. Grzegorz ZasuwaC-41609:10-10:50
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42109:10-10:50
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42110:50-12:30
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Katarzyna Ziętek-KwaśniewskaC-42112:30-14:10
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Mirosław UrbanekC-50709:10-10:50
2020-01-29Statystyka opisowa (laboratorium)
Zajęcia zostały odwołane
dr Mirosław UrbanekC-50710:50-12:30