Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 286) mgr Dorota Szymczyk
CTW-205 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 53) mgr Marta Cechowicz
CI-300 09:10 - 11:40 T Prawo karne (wykład)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
C-613A 11:40 - 14:10 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-31
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-202 11:40 - 14:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Małgorzata Gałązka
CI-101 11:40 - 14:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Sławomir Hypś
CI-205 11:40 - 14:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Zuzanna Gądzik
C-613B 11:40 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Marek Dobrowolski
CI-200 11:40 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Ilona Grądzka
C-613A 11:40 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 9)
Od: 2019-11-18 do 2020-01-26
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
C-241A 14:10 - 16:40 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 8) dr Agnieszka Kawałko
CI-202 14:10 - 16:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Małgorzata Gałązka
CI-205 14:10 - 16:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Zuzanna Gądzik
CI-103 14:10 - 16:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 10) dr Sławomir Hypś
C-613B 14:10 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marek Dobrowolski
C-805 15:00 - 17:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Agnieszka Smaga
CI-304 15:50 - 18:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Anna Paluszkiewicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
GG-233 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 290) mgr Beata Panasiuk
CI-300 10:00 - 12:30 T Prawo konstytucyjne (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
CI-201 12:30 - 15:00 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-303A 14:10 - 16:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Małgorzata Gałązka
CI-201 15:00 - 17:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamila Doktór-Bindas
C-921 15:50 - 18:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Ewelina Cofór
CI-206 15:50 - 18:20 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 9)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-15
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
CI-303A 16:40 - 19:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Małgorzata Gałązka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101)
Od: 2019-12-04 do 2020-01-29
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
CTW-205 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 285) mgr Marta Cechowicz
CN-107 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 506)
Od: 2019-11-13 do 2020-01-29
mgr Dorota Szymczyk
CTW-408 10:00 - 12:30 T Prawo cywilne - część ogólna (wykład)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
GG-235 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 52) mgr Marlena Iglik
C-613A 12:30 - 15:00 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Szymon Skowerski
C-707 12:30 - 15:00 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2019-11-06 do 2020-01-29
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-101 12:30 - 15:00 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2019-10-30 do 2020-01-29
dr Małgorzata Gałązka
CI-304 12:30 - 15:00 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kamila Doktór-Bindas
GG-235 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 287) mgr Marlena Iglik
C-719 15:00 - 17:30 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-23
dr Małgorzata Gałązka
CI-304 15:00 - 17:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Kamila Doktór-Bindas
GG-235 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 505)
Od: 2019-11-13 do 2020-01-29
mgr Marlena Iglik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
CI-304 07:30 - 10:00 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 7) dr Jacek Trzewik
GG-233 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 283) mgr Beata Panasiuk
CTW-205 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 289) mgr Marlena Iglik
C-719 08:20 - 10:50 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 14) dr Damian Szeleszczuk
C-601 09:10 - 11:40 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2019-11-07 do 2020-01-29
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
C-601 09:10 - 11:40 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-31
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CTW-205 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 281) mgr Marlena Iglik
C-719 10:50 - 13:20 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Damian Szeleszczuk
CTW-205 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 282) mgr Marlena Iglik
C-601 11:40 - 14:10 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CTW-205 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 288) mgr Marlena Iglik
GG-233 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 291) mgr Marta Cechowicz
CI-302A 15:50 - 18:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Anna Paluszkiewicz
CTW-202 16:40 - 18:20 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-233 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 280) mgr Dorota Szymczyk
GG-313 09:10 - 11:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Sławomir Hypś
C-719 09:10 - 11:40 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Zuzanna Gądzik
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-719 11:40 - 14:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Zuzanna Gądzik
GG-313 11:40 - 14:10 T Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Sławomir Hypś
GG-206 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-15CI-206 18:20 - 20:00 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 9) dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2019-10-22CI-206 18:20 - 20:00 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 9) dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2019-10-29CI-206 18:20 - 20:00 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 9) dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-06CI-101 15:00 - 17:30 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Małgorzata Gałązka
2019-11-20CI-101 15:00 - 17:30 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Małgorzata Gałązka
2019-12-04CI-101 15:00 - 17:30 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Małgorzata Gałązka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-05C-613 12:30 - 15:00 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Małgorzata Gałązka
2019-12-05C-707 15:00 - 17:30 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Małgorzata Gałązka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-06CI-103 07:30 - 09:10 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Szymon Skowerski
2019-12-06C-707 10:50 - 12:30 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Anna Paluszkiewicz
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-09CI-205A 16:40 - 19:10 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Małgorzata Gałązka
2019-12-16CI-302A 16:40 - 19:10 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 7) dr Jacek Trzewik
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17CI-205 12:30 - 15:00 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Anna Paluszkiewicz
2020-01-07CI-205 12:30 - 15:00 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Anna Paluszkiewicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-09CI-302A 12:30 - 15:00 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamila Doktór-Bindas
2020-01-09CI-103 15:00 - 17:30 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kamila Doktór-Bindas
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14CI-205 12:30 - 15:00 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Anna Paluszkiewicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23C-719 08:20 - 10:50 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Damian Szeleszczuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24C-703 13:20 - 15:50 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 14) dr Damian Szeleszczuk
2020-01-24C-703 15:50 - 18:20 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Damian Szeleszczuk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27CI-304 07:30 - 10:00 Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 7) dr Jacek Trzewik
2020-01-27CI-205A 16:40 - 19:10 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Zuzanna Gądzik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29CI-205A 16:40 - 19:10 Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Zuzanna Gądzik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26 16:19