Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Ks. dr Marek Jeziorański
ONLINE 15:00 - 15:50 T Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 15:50 - 17:30 T Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 60) mgr Agata Woźniak
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 23) mgr Edyta Michałek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Teologia moralna ogólna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
ONLINE 15:50 - 16:40 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Dydaktyka ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 08:20 - 10:00 T Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 13:20 - 15:00 T Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 16:20