Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) dr Elżbieta Kolbus
C-318 12:30 - 14:10 B Wprowadzenie do ekonomii (ćwiczenia)dr Andrzej Żuk
C-318 12:30 - 14:10 A Wprowadzenie do ekonomii (wykład)dr Andrzej Żuk
HS-14 15:50 - 17:30 T Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa 17) mgr Adam Piwiński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-205 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 45) mgr Ewa Stępniak
GG-205A 10:00 - 11:40 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 2)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-05
dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
GG-205A 11:40 - 13:20 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-14
dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
C-304 14:10 - 15:50 T Polityka społeczna (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
C-306 15:50 - 17:30 T Identyfikacja i analiza problemów społecznych (warsztaty - Grupa 1) mgr Wioletta Smyl
C-306 17:30 - 19:10 T Struktura i organizacja pomocy społecznej (ćwiczenia)mgr Małgorzata Mądry
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-101 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 35) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
GG-205A 09:10 - 10:50 T Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
CN-101 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 39) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
C-306 10:50 - 12:30 T Demografia społeczna (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
C-304 14:10 - 15:50 T Struktura i organizacja pomocy społecznej (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-306 15:50 - 17:30 T Prawa człowieka (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 60) mgr Agata Woźniak
GG-206 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 5) mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20 10:19