Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok VI - Semestr 12   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 14:10 - 15:50 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21 12:20