Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-201 07:30 - 09:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Zuzanna Gądzik
C-707 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CI-303 09:10 - 10:50 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Zuzanna Gądzik
C-922A 09:10 - 12:30 A Prawo rodzinne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
C-703 10:50 - 12:30 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-601 10:50 - 12:30 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
CI-201 10:50 - 12:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Zuzanna Gądzik
C-613B 10:50 - 12:30 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-304 10:50 - 12:30 A Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Paweł Widerski
C-702 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-818 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CI-201 12:30 - 14:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Zuzanna Gądzik
C-752 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-205 12:30 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
CI-304 12:30 - 14:10 A Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Paweł Widerski
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-719 14:10 - 15:50 T Ochrona konkurencji i konsumentów (wykład)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-201 14:10 - 15:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Zuzanna Gądzik
CI-304 14:10 - 15:50 A Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Paweł Widerski
CI-201 15:50 - 17:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Zuzanna Gądzik
CI-200 16:40 - 20:00 A Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
C-719 19:10 - 20:50 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-304 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
C-608 09:10 - 10:50 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-04-30
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-613B 09:10 - 10:50 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2023-05-02 do 2023-06-19
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-707 09:10 - 10:50 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
C-703 09:10 - 10:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Aneta Biały
C-719 09:10 - 10:50 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-303 10:00 - 11:40 T Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
C-613B 10:50 - 12:30 T Kryminalistyka (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
CI-202 10:50 - 12:30 T Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)dr Ilona Grądzka
CI-304 10:50 - 12:30 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
C-703 10:50 - 12:30 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Aneta Biały
CI-200 10:50 - 12:30 T Prawo wykroczeń (wykład)dr Damian Szeleszczuk
C-601 11:40 - 13:20 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-707 12:30 - 15:50 B Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-201 12:30 - 14:10 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-703 12:30 - 14:10 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Aneta Biały
C-703 14:10 - 15:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Aneta Biały
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Damian Szeleszczuk
CI-206 15:00 - 16:40 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-719 15:50 - 17:30 T Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
C-702 15:50 - 17:30 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-201 15:50 - 17:30 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 12) dr Agnieszka Kawałko
C-707 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
CI-304 16:40 - 18:20 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr Damian Szeleszczuk
CI-206 16:40 - 18:20 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 9) dr hab. Paweł Zdanikowski
CI-302 16:40 - 18:20 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa 3) mgr Magdalena Samodulska
CI-201 17:30 - 19:10 B Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Paweł Widerski
C-719 17:30 - 19:10 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
C-608 17:30 - 19:10 T Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Michał Skwarzyński
CI-103A 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-304 18:20 - 20:00 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 9) dr Damian Szeleszczuk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-703 07:30 - 09:10 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu notariusza (laboratorium - Grupa 2) dr Aneta Biały
CI-204 08:20 - 10:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu radcy prawnego (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Zawiślak
C-703 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
CI-204 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-706 10:00 - 11:40 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CI-303 10:00 - 11:40 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr Tomasz Sieniow
CI-204 11:40 - 13:20 T Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-303 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
C-719 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
C-707 12:30 - 14:10 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-201 14:10 - 15:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 11) dr Damian Szeleszczuk
CI-206 15:00 - 16:40 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 10) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)prof. dr hab. Paweł Smoleń
CI-201 15:50 - 17:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 12) dr Damian Szeleszczuk
CI-200 15:50 - 17:30 B Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Paweł Widerski
CI-206 16:40 - 18:20 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 11) dr hab. Paweł Zdanikowski
CI-201 17:30 - 19:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 10) dr Damian Szeleszczuk
CI-200 17:30 - 19:10 B Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Paweł Widerski
CI-206 18:20 - 20:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu sędziego (laboratorium - Grupa 5) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-703 19:10 - 20:50 T Prawo wyznaniowe (seminarium)Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-744 09:10 - 12:30 B Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-703 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-201 15:00 - 16:40 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
C-703 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-201 18:20 - 20:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa 1) dr Marek Smarzewski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-201 11:40 - 13:20 T Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-03CI-302A 09:10 - 10:50 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-06CI-205 09:10 - 10:50 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-15C-706 13:20 - 15:00 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-04C-706 11:40 - 13:20 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-21C-705A 08:20 - 10:00 Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-10CI-302A 18:20 - 20:00 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 8)dr hab. Paweł Zdanikowski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-11C-913 17:30 - 19:10 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-17CI-302A 18:20 - 20:00 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 9)dr hab. Paweł Zdanikowski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-18C-913 17:30 - 19:10 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
2023-05-18C-919 17:30 - 19:10 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
2023-05-25C-716A 18:20 - 20:00 Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-29C-705A 16:40 - 18:20 Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2023-06-05ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-07C-744 17:30 - 20:50 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-12C-703 16:40 - 18:20 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-14C-703 10:00 - 11:40 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2023-06-14C-703 13:20 - 15:00 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 17:16