Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 10:00 - 10:50 T Literatura grecka (wykład)dr Małgorzata Siwicka
GG-352 10:50 - 12:30 T Język obcy nowożytny na poziomie B2+ (język angielski) (konwersatorium)dr hab. Iwona Wieżel
GG-352 12:30 - 14:10 T Stylistyka łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
GG-352 15:00 - 16:40 T Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 08:20 - 10:00 T Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
ONLINE 11:40 - 13:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-352 10:50 - 12:30 T Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
GG-352 12:30 - 13:20 T Literatura łacińska (wykład)dr Wojciech Kopek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 10:50 - 12:30 T Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)dr Małgorzata Siwicka
GG-352 12:30 - 13:20 T Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-352 13:20 - 15:00 T Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-06GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-07GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-20GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-21GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-03GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-04GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-17GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-18GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-01GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-02GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-15GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-16GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-12GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-13GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-19GG-352 16:40 - 18:20 Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-20GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-26GG-352 07:30 - 10:50 Seminarium łacińskie (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21 11:20