Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-601 07:30 - 09:10 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
ONLINE 09:10 - 10:50 T Warsztat tłumacza przysięgłego (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/ćwiczenia stylistyczne (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Dydaktyka języka niemieckiego (konwersatorium)dr Lucyna Krzysiak
ONLINE 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)dr Marta Pudło
ONLINE 16:40 - 18:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Andrzej Januszewski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia)dr Monika Grzeszczak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa (ćwiczenia)dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 1) mgr Sabina Więsyk
ONLINE 15:50 - 17:30 T Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)dr Justyna Ofierska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-313 09:10 - 10:50 T Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja I (ćwiczenia)dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Język angielski w komunikacji zawodowej: zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)mgr Joanna Mirek
ONLINE 15:00 - 16:40 T Epoki literackie (wykład)dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 17:20