Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-302A 09:10 - 10:50 T Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-205A 14:10 - 15:50 T Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-204 08:20 - 10:00 T Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (wykład)dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo wyznaniowe (wykład)dr Aneta Abramowicz
CI-400A2 11:40 - 13:20 T Postępowanie administracyjne (seminarium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne ogólne (seminarium)prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
ONLINE 17:30 - 20:50 B Legislacja administracyjna (wykład)dr Kamila Sobieraj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo ochrony konsumentów (wykład)dr hab. Małgorzata Ganczar
CI-202 10:50 - 12:30 T Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)dr Marek Dąbrowski
CI-206 16:40 - 18:20 T Ogólne prawo podatkowe – część materialna (wykład)dr Piotr Pomorski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-302A 09:10 - 10:50 T Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Michał Czelny
CI-205 10:50 - 12:30 T Historia administracji (seminarium)
Od: 2021-10-01 do 2021-10-27
dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-205 10:50 - 12:30 T Historia administracji (seminarium)
Od: 2021-11-04 do 2022-01-27
dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-302A 12:30 - 14:10 B Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (ćwiczenia)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-302A 12:30 - 14:10 A Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ONLINE 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Administrowanie oświatą (seminarium)prof. dr hab. Magdalena Pyter

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-15ONLINE 15:50 - 17:30 Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01 02:25