Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski
ONLINE 10:00 - 11:40 T Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)dr hab. Rafał Sura
ONLINE 10:00 - 11:40 T Historia administracji (seminarium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Informacja w administracji publicznej (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski
ONLINE 10:00 - 11:40 T Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (wykład)dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Prawo ochrony konsumentów (wykład)dr hab. Małgorzata Ganczar
ONLINE 10:00 - 11:40 T Instytucje partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (wykład)dr hab. Rafał Sura
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo administracyjne ogólne (seminarium)prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
ONLINE 16:40 - 18:20 T Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Michał Czelny
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawo wyznaniowe (wykład)Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Legislacja administracyjna (wykład)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Ustrój samorządu terytorialnego (konwersatorium)dr Maciej Gapski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Administrowanie oświatą (seminarium)prof. dr hab. Magdalena Pyter
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
ONLINE 13:20 - 15:00 T Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)dr Marek Dąbrowski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo wykroczeń (seminarium)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 16:40 - 18:20 T Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. mgr Michał Czelny

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-15ONLINE 07:30 - 09:10 Prawo wykroczeń (seminarium)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 17:20