Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap [Roje ludzi i dużo wody - Czesi o niderlandzkim krajobrazie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Autobiogram Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
”Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Aksologiczno-pedagogiczno-teologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Czech Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Florkowski Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Girtler Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Kłossowicz Marcin
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Łopiński Piotr
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Mączyński Jan
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Miller Gretien
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Ostrowski Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Pieniążek Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Referowski Ksawery
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Camelin de Antoni
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Instytucye Gaja Teodora Dydyńskiego – pierwszy polski przekład Instytucji Gaiusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Kruk Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Opracowania i Teksty Dramatyczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
„… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Wokół publikacji Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Senior w grupie nierówieśniczej - jak go wspierać i motywować
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
Recenzja dorobku naukowego i działności organizacyjnej prof. A. Jamesa McAdamsa w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Pedagogia cierpienia Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Zasady indywiduacji partykulariów makroskopowych - preliminaria
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.