Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Health as a Value in the Integration Policy of European and East Asian Countries. Historical and Legal Perspective [Zdrowie jako wartość w europejskiej polityce integracji wobec Państw Azji Południowo-Wschodniej. Perspektywy historyczne i prawne.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
„CATHOLIC FAMILY MINISTRY. THE SCIENTIFIC REFLECTION AND THE PRACTICAL MINISTRY OF THE CHURCH”, RED. JACEK GOLEŃ
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Poczucie godności osobistej a struktura wartości polskich studentek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Nieznanowski Stefan Franciszek
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Nowak-Dłużewski Juliusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
"Polonista"
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami. Wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
The Concept of an Artist and the Conflict of Generations in “Epistle to the Pissos” by Horace. A Gloss on Ancient Literary Criticism [Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w Liście do Pizonów Horacego. Glosa do antycznej krytyki literackiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions [Odpowiedzi zbiorowiska fitoplanktonu na zmienne warunki pogodowe w wybranych jeziorach eutroficznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Systemowa i własna leksyka z pola ‘rodzina’ w familijnej korespondencji Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
„On mi powiedział, że jestem dobry”: rola nauczyciela w wychowaniu aksjologicznym w świetle wybranych powieści dla młodzieży autorstwa Barbary Ciwoniuk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Pisać sobą - po marginesach
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Miejsce zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy wśród determinant wyboru oferenta produktów bankowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Acoustic Neurofeedback Increases Beta ERD During Mental Rotation Task [Dźwiękowa informacja zwrotna zwiększa desynchronizację rytmu beta podczas zadania umysłowej rotacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event [Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Romańska rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Goźlic – zarys historyczno-stylistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
mgr Kinga Próchniak
Dydaktyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Ljubav za ljubav of hoe een Sloveen een belangrijke vertaler in het Tsjechisch werd [Ljubav za ljubav lub jak Słoweniec stał się ważnym tłumaczem na język czeski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
De l’enfant à la femme : Hêtre de Céline Delbecq [Od dziecka do kobiety: "Buk" Celiny Delbecq]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Uwodna siła nostalgii
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Syjonizm jako źródło żydowskich organizacji młodzieżowych w II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska
O przyjaźni Józefa Czapskiego i Joanny Pollakówny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.