Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
The Effects of Motor Expertise on Sensorimotor Rhythm Desynchronization during Execution and Imagery of Sequential Movements [Wpływ wiedzy motorycznej na desynchronizację rytmu sensomotorycznego podczas wykonywania i obrazowania ruchów sekwencyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Między przekładem wiernym a parafrazą: Wpływ czynników socjolingwistycznych na dobór techniki tłumacza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Een boek dat niet onbewogen laat: Middelnederlands handschrift ontdekt in Lublin (Polen) [Księga, która porusza czytelnika: Średnioniderlandzki rękopis odnaleziony w Lublinie (Polska)]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 1: Interpretacje sakramentalne na tle współczesnych wyjaśnień J 13,1-20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Centralność religijności i przekonania postkrytyczne a otwartość na karierę międzynarodową studentów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Motivation for assistance activities among hospice, missionary and sport volunteers
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Local development and sale of municipal real estate [Rozwój lokalny a sprzedaż nieruchomości komunalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Twarda mowa Papieża
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
On the philosophical-logical views of Ludwik Borkowski [O filozoficzno-logicznych poglądach Ludwika Borkowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Pluralizm logiczny a relatywizm w logice
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Różnice w ocenie funkcjonowania relacji romantycznej i wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga pomiędzy matkami i córkami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Dorota Mącik
Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities [Falsyfikacja hipotez interpretacyjnych w naukach humanistycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Joanna Teske
Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marek Słomka
Ojciec profesor Józef Ścibor (30 I 1930 – 3 VI 2017) ‒ student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaKompozycja i teoria muzyki
dr Andrzej Gładysz
Kapitał moralny jako konstytutywny składnik dobra wspólnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr Marek Wódka
Społeczno-etyczne uwarunkowania komunikacji medialnej. Analiza w świetle nauczania społecznego Kościoła
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachSocjologia
Ks. dr Marek Wódka
Towards a Formal Ethics for Autonomous Cars [Ku formalnej etyce dla samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Wychowawcza misja Kościoła. Pedagogika pastoralna w ujęciu Stefana Kunowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Dydaktyczny wymiar integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego i Podstawy programowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Portretowe odsłony Leszka Mądzika - w poszukiwaniu malarskich inspiracji na fotoportretach artysty
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o sztuce
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Sprawozdanie: Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
„Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFilozofiaFinanseNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos prof. KUL
Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Prawo
dr Michał Zawiślak
Kapłan dzisiaj
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30037 zweryfikowanych pozycji.