Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Dworzanie obcego pochodzenia wśród dworzan konnych króla Zygmunta Starego w latach 1518-1526. Część druga: Znaczenie dworzan cudzoziemców w działaniach militarnych dworu królewskiego w latach 1519-1521 z perspektywy Rejestrów popisowych dworzan konnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Andrzej Gładysz
STUDIO COMPARATIVO DELLE PAROLE COMPOSTE E POLIREMATICHE NEL LINGUAGGIO ITALIANO E POLACCO [ANALIZA PORÓWNAWCZA ZŁOŻEŃ I ZESTAWIEŃ W POLSKIM I WŁOSKIM JĘZYKU MEDYCZNYM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Pastoralne wskazania Anastazego Synaity na podstawie wygłoszonej homilii Oratio de Sacra Synaxi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
Ks. dr Dariusz Piasecki
Российский период жизни профессора Александра Коссовского [Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego] [[Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Grzegorz Misiura
„…nie chciałbym tego zaprzepaścić”. O nieznanym epizodzie z dziejów przyjaźni Zygmunta Haupta z Marią i Józefem Czapskimi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Demontage des Vertrauten. Deutschland als Nicht-Ort und Fremde in Ulrich A. Boschwitz’ Roman „Der Reisende“ (1938/2018) [Utrata miejsca antropologicznego. Niemcy jako nie-miejsce w powieści Ulricha A. Boschwitza "Der Reisende" [Podróżny](1938/2018)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Duch miłości w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Motywy chrześcijańskie w twórczości Siemiradzkiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Agnieszka Kuczyńska
Znaczenie „znaków czasu” w dialogu Kościoła ze światem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Erinnerung im Gepäck. Maxim Billers Roman "Sechs Koffer " [Wspomnienia w bagażu. Powieść Maxima Billera "Sechs Koffer"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Emmanuela Małyńskiego ziemiański projekt powiązania ładu życia domowego i politycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Papież Franciszek a ewangelicyzm
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Krakowska kurtyna Henryka Siemiradzkiego: alegorie i rebusy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Agnieszka Kuczyńska
Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik metodyczny dla przygotowujących do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 3
Podręcznik szkolny
Rok: 2021
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Wokół osoby i myśli Orygenesa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Duch Święty kształtujący osobowość chrześcijanina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
BETWEEN PERSONAL FAITH AND FAÇADE RELIGIOSITY STUDY ON YOUTH IN THE SOUTH-EASTERN POLAND [Pomiędzy osobistą wiarą a religijnością fasadową. Studium na temat młodzieży w południowo-wschodniej Polsce.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Niejednoznaczność w języku i komunikacji a nauczanie języka obcego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Obraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego w propagandowej literaturze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
O pragmatyce przekładu adresatywów – na podstawie polskiej wersji lektorskiej i napisów w dramacie "Niemiłosć" Andrieja Zwiagincewa NIEMIŁOŚĆ ANDRIEJA ZWIAGINCEWA
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Śp. Zenon Kardynał Grocholewski (1939-2020)
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
Ks. dr Paweł Lewandowski
Monika Ładoń. Choroba jako literatura. Studia maladyczne
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Via pulchritudinis w mariologii i pobożności maryjnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Ochrona życia - normy moralne i ich realizacja
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum [Zlodowacenie w najwyższych części Ukraińskich Karpat (masyw Czarnohory i Svidovyets) podczas lokalnego maksimum ostatniego zlodowacenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
The Celtic Languages in the Сравнительные Словари – An Introduction [The Celtic Languages in the Сравнительные Словари – An Introduction]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39649 zweryfikowanych pozycji.