Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
De los Tatras hasta más allá de los Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane [Z Tatr za Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Služba lektora ve všeobecném zákonodárství latinské církve [Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
O "Przyjaciołach Hioba" Adama Asnyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki teologicznePsychologiaSocjologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance [Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Organy w kościołach archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Rola sieci w zarządzaniu zwinnymi organizacjami wiedzy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
Ks. mgr Marek Pabich
ELEMENTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. SOCJOLOGIA CIAŁA, SPORTU I TURYSTYKI
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
INSTYTUCJE, PROCESY I SYSTEMY SPOŁECZNE. MAKROSOCJOLOGIA
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
SOCJOLOGIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I NOWYCH RUCHÓW SPOŁECZNYCH
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Ambigüedad y sus efectos discursivos en los titulares de prensa [Wieloznaczność i jej efekty dyskursywne w nagłówkach prasowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Towarzyszenie duszpasterskie małżonkom i rodzinom
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Leksyka katolicka we współczesnej prasie rosyjskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór żródeł
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Założenia i konteksty kerygmatycznej interpretacji literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Religion in the german concentration camps: turning from and to God [Religia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Powroty do Boga i utrata wiary]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Sztuka pisania listów w sytuacji totalitarnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
August Zamoyski i Stanisław Szukalski - dwaj outsiderzy rzeźby polskiej okresu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30559 zweryfikowanych pozycji.