Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
Nauki o mediach
dr Wojciech Wciseł
Znaczenie i rola Izaaka i Jakuba w historii Izraela według Syracha (Syr 44,22-23)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Działalność Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995) w Radzie Narodowej RP
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Historia
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Urbanizacja oraz inne zmiany społeczno-gospodarcze a mentalność mieszkańców miast Królestwa Polskiego w latach 1864-1914
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Historia
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Nauki o mediach
dr Olga Białek-Szwed
Wiara w świecie opcja. Wywiad z Hansem Joasem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Nauki o mediachSocjologia
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Nauki o mediachSocjologia
dr Małgorzata Sławek-Czochra
[Rec.:] Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. E. Niebelski
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ich życie codzienne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
A Photomontage of Memory: The Role of the Visual in Angharad Price's "The Life of Rebecca Jones" [Fotomontaż pamięci: rola wizualności w powieści "The Life of Rebecca Jones" Angharad Price]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr Aleksander Bednarski
Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
SZARA STREFA A DOCHODY PUBLICZNE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Geneza i rozwój zorganizowanych działań dla dobra rodziny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Pedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Haupt Czapskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
España juega con negras. Zermeño y la nomenclatura defensiva de San Fernando de figuras como alegoría ajedrecística [Hiszpania bawi się czarnymi. Zermeño i defensywna nomenklatura San Fernando jako alegoria szachowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
HistoriaHistoria sztuki
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015, oprac. Ryszard Żmuda, Łódź 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr Daniel Kiper
Bibliografia publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, oprac. Ryszard Żmuda, Łódź 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr Daniel Kiper
Restaurare Omnia in Christo... 25-lecie reaktywowania Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Diecezja Kijowsko-Żytomierska, red. Jan Ślepowroński, Waldemar W. Żurek, Kijów-Żytomierz 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr Daniel Kiper
Tadeusz Oracki, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr Daniel Kiper
Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Maria Dębowska, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
Historia
dr Daniel Kiper
Entre la literatura y la historia: Un de Begur de Josep Pla y el hundimiento del mercante Palermo a cargo del submarino SM U 72 (1916) [Pomiędzy literaturą a historią: Un de Begur (Josep Pla) i zatonięcie okrętu Palermo przez okręt podwodny U 72]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
¿«Volverán a su forma verdadera»? Análisis político del episodio de Barcino y los pastores en el Coloquio de los Perros [Czy "powrócą do swojej prawdziwej formy"? Analiza polityczna epizodu Barcino i pasterzy z "kolokwium psów",]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Determinants of Changes in Stock Market Prices Based on Companies in the WIG-INFO Index [Determinanty zmian cen rynkowych akcji przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z indeksu WIG-Informatyka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Ekonomia
dr Maria Paździor
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Psychologia
dr Martyna Płudowska
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 z perspektywy hiszpańskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
Historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Łoś Stanisław Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31879 zweryfikowanych pozycji.