Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Bibliography of Józef Tadeusz Milik (1922 ‒ 2006) [Bibliografia Józefa Tadeusza Milika (1922–2006)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
„… kiedy biją dzwony niebieskie na Alleluja”. Apoteoza męczeństwa ks. prałata Konstantego Budkiewicza na obrazie Władysława Barwickiego.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Arka Noego Michała Anioła w kontekście chrześcijańskiej tradycji bizantyńskiej i łacińskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia czy zapomniana? Uwagi o historii idei na emigracji i w kraju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Mapa występowania antybiotykoopornych szczepów bakterii na placach zabaw w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
informatyka techniczna i telekomunikacja
mgr inż. Kamil Zieliński
De Carmina Cantabrigiensia, Hebban olla uogala en hun mogelijke onderlinge relatie [Carmina Cantabrigiensia, Hebban olla uogala i ich możliwy związek ze sobą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
‘Een beetje lyrisch, een beetje sentimenteel’: Virginie Loveling binnen de receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechië en Polen eind 19de eeuw [„Trochę liryczna, trochę sentymentalna”: Virginie Loveling w recepcji literatury niderlandzkojęzycznej w Czechach i Polsce pod koniec XIX wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Migranci i język
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Мовний родовід барона Кудкудака. До історії польсько-українських культурних і мовних контактів [Lingwistyczny rodowód barona Kudkudaka]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Rewizja życia a synodalne wartości jedności, uczestnictwa i misji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
O królewskim uznaniu i szlacheckiej niechęci. Przypadek nobilitacji Szymona Ronenberga, mieszczanina krakowskiego z drugiej połowy XVI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka prof. KUL
Wychowanie w katechezie szkolnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” w świetle Programu duszpasterskiego KEP na rok 2023/2024
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Wkład szarytek w rozwój usług pielęgniarskich i opiekę nad chorymi na ziemiach polskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Joanna Szady
"Hiszpański lekarz"-losy płk. dr. Stanisława Flaty
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Ewa Rzeczkowska
Zjawisko migracji Polaków w obliczu wybuchu drugiej wojny światowej. Zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Personal Development of the Biblical Nicodemus in the Light of Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration [Rozwój osobowy biblijnego Nikodema w świetle założeń teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Powęska
Wpływ nauczania religii na religijną wiedzę i wiarę uczniów. Analiza opinii młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
"La liberté c'est le vent". Histoire et humanisme dans "Le chant du retour" de Vera Feyder [„Wolność jest wiatrem”. Historia i humanizm w "Pieśni o powrocie" Very Feyder]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Retrieval practice in foreign language pedagogy to seniors [Strategia retrieval practice w nauczaniu języków obcych seniorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
mgr Sylwia Niewczas
Shaping the Social Personality of Young People in the Digital Era. An Outline of the Problem [Kształtowanie społecznej odpowiedzialności młodzieży w erze cyfrowej. Zarys problemu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Exploring the Synergy between Humic Acid Substances, Dehydrogenase Activity and Soil Fertility [Exploring the Synergy between Humic Acid Substances, Dehydrogenase Activity and Soil Fertility ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
biotechnologia
mgr Katarzyna Kagan
Retrieval practice in foreign language pedagogy to seniors [Strategia "retrieval practice" w nauczaniu języków obcych seniorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
Bejsce w czasach Firlejów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Nierealni naiwniacy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Technical and Economic Aspects of Environmentally Sustainable Investment in Terms of the EU Taxonomy [Techniczne i ekonomiczne aspekty inwestycji zrównoważonych środowiskowo w ujęciu taksonomii UE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
The teachers' perspective on teaching languages to Polish seniors [Perspektywa lektorów na nauczanie języków obcych polskich seniorów ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
mgr Sylwia Niewczas
Investigating the quality of AI-generated distractors for a multiple-choice vocabulary test [Badanie jakości dystraktorów zadań wielokrotnego wyboru w teście leksykalnym generowanym przez sztuczną inteligencję]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Нейросетевые технологи в криптографических приложениях (монография) [Technologie sieci neuronowych w zastosowaniach kryptograficznych (monografia)]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
informatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Miracula janowskie z lat 1645-1814 (cz. 1)
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2024
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45794 zweryfikowanych pozycji.