Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Daily spiritual experiences and purpose in life: The mediating role of loneliness and moderating role of satisfaction with social and intimate relationships
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Ambiwalencje austriackiej kultury pamięci. Wyjazdowe seminarium naukowe pt. „Ślady Pamięci. Austria w latach 1933- 1945”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultury Pamięci "Vestigia Memoriæ", Wiedeń, 29 czerwca – 3 lipca 2022 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Marcela ANDOKOVÁ, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226 [Marcela ANDOKOVÁ, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226 ]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Kasjodor, Pisma wybrane (Studia o Kasjodorze), przekład z języka łacińskiego Dominika Budzanowska-Weglenda, ks. Krzysztof Burczak, ks. Jarosław Januszewski, ks. Lucjan Dyka, opracowanie ks. Marek Starowieyski, ks. Mikołaj Lohr, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 362
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
A “God-Bearing Nation”: Religious Aspects of the Russian Concept of State Authority ["Bogonośny lud": Religijne aspekty rosyjskiej koncepcji władzy państwowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Disinformation in the Media Space During the War in Ukraine: How did Kremlin's Fake News Blame Ukraine, the USA and NATO for the Invasion [Dezinformacja w przestrzeni medialnej podczas wojny w Ukrainie: jak fake newsy Kremla obwiniały Ukrainę, USA i NATO za inwazję]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Figuralne motywy winietowe w polsko-amerykańskich pismach periodycznych przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Daniel Kiper
Does Mindfulness Mediate the Relation between Impulsiveness and Job Stressfulness Perception of Professional Drivers? [Czy uważność (Mindfulness) pośredniczy w relacji między Impulsywnością a postrzeganiem stresu zawodowego przez zawodowych kierowców?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw [Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
The Homily in the Eyes of the Youth: the Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis [Artykuł naukowy: Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Propheticness of the ecumenical social thought: the “Life and Work” Oxford Conference about the state and economic order [Profetyczność ekumenicznej myśli społecznej: oksfordzka konferencja ruchu „Życie i Działanie” o państwie i porządku ekonomicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Jogurty jako superfood
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Euthanasia in opinions of students of medicine [Euthanasia in opinions of students of medicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Polish że ‘that’ as an elaboration marker. Language-internal and cross-linguistic perspectives [Polskie 'że' jako znacznik rozwinięcia. Perspektywa wewnątrz- i międzyjęzykowa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Guz
Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Cel Eucharystii w ujęciu teologii liturgicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya [Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologicznepsychologia
dr Mariusz Wołońciej
Bądź pozytywny i angażuj się w trening: Pozytywna orientacja i wyniki maratonu [Be positive and engage in training: Positive orientation and marathon performance.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
mgr Michał Kędra
Gambling in retirement – perspectives of female problem and non-problem gamblers – awareness of risks and consequences [Hazard na emeryturze. Perspektywa kobiet z zaburzeniem i bez zaburzenia uprawiania hazardu – świadomość zagrożeń i konsekwencji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Autografy brata Kaliksta Mariana Kłoczki 1930-2013
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Autofiktionale Generationenerzählungen in den neusten Romanen über postsowjetische Migration: Zu Sasha M. Salzmanns Im Menschen muss alles herrlich sein (2021), Lena Goreliks Wer wir sind (2021) und Dmitrij Kapitelmans Eine Formalie in Kiew (2021) [Autofikcjonalne opowieści pokoleniowe w najnowszej prozie o postsowieckiej migracji: Sasha M. Salzmann „Im Menschen muss alles herrlich sein" (2021), Lena Gorelik „Wer wir sind"(2021 ) i Dmitrij Kapitelman „Eine Formalie in Kiew" (2021)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Autofiktionale Generationenerzählungen in den neusten Romanen über postsowjetische Migration: Zu Sasha M. Salzmanns Im Menschen muss alles herrlich sein (2021), Lena Goreliks Wer wir sind (2021) und Dmitrij Kapitelmans Eine Formalie in Kiew (2021 [Autofikcjonalne opowieści pokoleniowe w najnowszej prozie o postsowieckiej migracji: Sasha M. Salzmann „Im Menschen muss alles herrlich sein" (2021), Lena Gorelik „Wer wir sind"(2021 ) i Dmitrij Kapitelman „Eine Formalie in Kiew" (2021)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Artur Lis
Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi. Aspekt biblijny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Sexual Morality of Young Poles as a Challenge for Religious Education [Moralność seksualna młodych Polaków jako wyzwanie dla edukacji religijnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5) [Podział i struktura tekstu „Kompozycji Dawidowych” (11Q5)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr Marcin Biegas
"Wszystko się zmieniło, a wszystko jest jak było". Russów w snach Marii Dąbrowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Adam Fitas
Uzbrojenie i oporządzenie uczestników jagiellońskich wypraw do Czech i na Węgry w 1471 roku w rachunkach podskarbiego Tomasza Trąpczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Między ukryciem a jawnością. Esej z filozofii religii i teologii filozoficznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Do wisdom and well-being always go hand in hand? The role of identity and integrative internal dialogues [Czy mądrość i dobrostan zawsze idą w parze? Rola wewnętrznych dialogów tożsamościowych i integracyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42681 zweryfikowanych pozycji.