oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Szczegółowa oferta usług esperckich dotyczących języków obcych: hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego

Opis oferty: język hiszpański, francuski, włoski

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie obejmujące następujący obszar badawczy :

 

-akwizycja języka,

-dydaktyka szczegółowa języka obcego,

-metodyka nauczania języka obcego,

-nauczanie/uczenie się języków obcych (j. francuski, j. hiszpański, j. włoski),

-nauczanie/uczenie się języków  specjalistycznych,

-nauczanie/uczenie się języków obcych dla potrzeb zawodowych.

Rodzaj świadczonych usług:

(autorskie programy szkoleń,specjalistyczne tłumaczenia, ekspertyzy, analizy):

1) tworzenie programów dla specjalistycznych kursów językowych dostosowanych

do potrzeb wskazanych grup zawodowych,
2) tworzenie materiałów dydaktycznych (podręczniki, skrypty, zeszyty ćwiczeń, słowniki)

na potrzeby specjalistycznych kursów językowych,
(język komunikacji zawodowej),
3) przygotowanie do egzaminów certyfikatowych (język komunikacji zawodowej) Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej , Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii,
4) organizacja sesji egzaminów certyfikatowych z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego (w centrach akredytowanych przy KUL),
5) tworzenie materiałów dydaktycznych przygotowujących do zdawania egzaminów certyfikatowych,
6) przygotowanie do egzaminu znajomości języka francuskiego TEF (_test d'évaluation du français),
7) organizacja sesji egzaminu znajomości języka francuskiego TEF,
8) tworzenie terminologii specjalistycznych (mini-leksykony:terminologie wielojęzyczne związane z bardzo wąskim polem tematycznym),
9) tłumaczenia specjalistyczne,

10) ocena ekspercka (ewaluacja) programów nauczania języków obcych,
11) ocena ekspercka (ewaluacja) metod i podręczników do nauczania języków obcych,
12) ewaluacja projektów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z zakresu nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania/uczenia się języków specjalistycznych,
13) organizacja lekcji promocyjnych/eventów w zakresie nauczania wielojęzycznego i wielokulturowego ze szczególnym uwzględnieniem nauczania/uczenia się języków: francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego,
14) organizacja szkoleń doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania/uczenia języków dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji,
15) rekrutacja na rzecz przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych
pracowników z potwierdzona znajomością języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zawodowej.

 

Potencjalni odbiorcy:
1) przedsiębiorstwa i firmy poszukujace wykwalifikowanych pracowników z potwierdzoną znajomością języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka komunikacji zawodowej,
2) przedsiębiorstwa i firmy (szkolenia dla pracowników, terminologie specjalistyczne, tłumaczenia specjalistyczne, etc.)
3) szkoły publiczne i prywatne wszystkich szczebli edukacji (kształcenie nauczycieli i uczniów),
4) instytucje publiczne (ewaluacja, ekspertyza programów, podręczników, projektów, etc.),
5) samorządy terytorialne (promocja nauczania wielojęzycznego i wielokulturowego, ewaluacja projektow, wsparcie w organizacji eventów),
6) wydawnictwa (opracowanie materiałów dydaktycznych na zamówienie, ekspertyza

i ewaluacja podręczników i programów, przygotowanie specjalistycznych leksykonów tematycznych),
7) szeroka publiczność (przygotowanie do egzaminów komunikacji zawodowej, organizacja sesji egzaminów certyfikowanych),
8) zagraniczne placówki dyplomatyczne i instytucje kultury (wspólpraca w zakresie popularyzacji języka i kultury danego obszaru językowego)
9) krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia branżowe działające w sektorach wykorzystujących znajomość języka obcego,
10) agencje rekrutacyjne świadczące uslugi w zakresie rekrutacji wykwalifikowanych pracowników z potwierdzoną znajomością języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zawodowej.

 

Oferta Instytutu Językoznawstwa KUL dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej (do pobrania w PDF).