oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Analizy procesu produkcyjnego lub usługowego

Opis oferty: Proces produkcyjny lub usługowy

Dyscyplina: psychologia

Koordynator dyscypliny:
Przemysław Klekot
Broker Innowacji
e-mail: przemyslaw.klekot@kul.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Instytut Psychologii oferuje wykonanie przez ekspertów będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi tego Instytutu zleceń w zakresach tematycznych objętych ich specjalnością badawczą. Wśród obszarów badawczych pracowników Instytutu Psychologii znajduje się

 

- analiza procesu (produkcyjnego bądź usługowego), identyfikacji głównych strat, identyfikacji ukrytych/(źle) niewykorzystanych zasobów

- opomiarowanie procesu (analiza maksymalnego przepływu oraz obciążenia pracą)

- wypracowanie i wprowadzenie narzędzi identyfikacji błędów oraz optymalizacji procesu w oparciu o metodologię ciągłego rozwoju oraz wprowadzenie filozofii „klienta wewnętrznego”- modelowanie procesu poprzez tworzenie standardów i filozofię organizacji uczącej się (zgłaszania, oceny i wdrażania usprawnień)

- tworzenia zespołów usprawnieniowych z wiodącą rolą lidera zmiany.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Psychologii dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej