oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Ekspertyzy dotyczące polskiej gospodarki

Opis oferty: Gospodarka Polski

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty świadczonej przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest przygotowywanie ekspertyz , opinii oraz świadczenie usług doradczych dotyczących:

 

-gospodarki opartej na wiedzy

-innowacyjności

-regionalnych systemów innowacji

-społeczeństwa informacyjnego

-polityki spójności UE

-rozwoju regionów w warunkach UE

-modernizacji sfery społeczno-gospodarczej.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.