oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Ekspertyzy dotyczące problemów związanych z literaturą narodową , regionalną , twórczością literacką mniejszości narodowych

Opis oferty: Literatura narodowa , regionalna , twórczość literacka mniejszości narodowych zamieszkałych w regionie.

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące:

 

problemów związanych z literaturą narodową, regionalną, twórczością literacką mniejszości narodowych zamieszkałych w regionie.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Literaturoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.